Het college stelt een aantal verbetermaatregelen voor aan de raad naar aanleiding van het onafhankelijke adviesrapport 'Een (on)verwachte ingreep?' over de sluiting en het veiligstellen van de Nelson Mandelabrug in december 2022 - januari 2023. De informatievoorziening verbeteren en extra investeren in onderhoudsmanagement moeten risico's bij bijvoorbeeld gemeentelijke kunstwerken, infrastructuur en vastgoed eerder in beeld brengen.

'We leren van de lessen die te trekken zijn uit het onderzoek en doen voorstellen aan de raad waarmee we situaties, zoals bij de Mandelabrug, voorkomen', zegt wethouder Marijke van der Meer.

Onafhankelijke evaluatie

In opdracht van de gemeente Zoetermeer is een onafhankelijke evaluatie uitgevoerd naar de sluiting en het veiligstellen van de Nelson Mandelabrug in december 2022 – januari 2023. Hoe kwam de onveilige situatie van de brug in beeld, hoe is hierop gehandeld en welke lessen zijn hieruit te trekken? Het rapport geeft een overzichtelijk beeld van zowel de periode voorafgaand aan het veiligstellen van de brug als de operatie zelf. Het college herkent zich in het uitgebreide feitenrelaas, de conclusies en de lessen die door de onderzoekers zijn opgesteld.

Urgentie

Het rapport laat zien dat er in december 2022 een ongewenste situatie was ontstaan ten aanzien van de veiligheid van de Mandelabrug. Aanbevelingen uit technische (inspectie)rapporten bleken niet uitgevoerd. Daarnaast was de informatievoorziening richting de gemeenteraad en het college niet zoals het had moeten zijn. Het college vindt dat voor dat laatste excuses aan de gemeenteraad op zijn plaats zijn. De gewijzigde toon van het rapport van Westenberg over de Mandelabrug van 25 november 2022 waarin met kapitalen 'niet veilig' stond, zorgde uiteindelijk voor grote urgentie. Het college besloot op basis van dit rapport tot sluiting van de brug over te gaan en een spoedadvies te vragen aan Rijkswaterstaat.

Veiligstelling van de brug

Over de fase daarna van veiligstelling van de brug tot en met de openstelling, inclusief de communicatie hierover, is het college tevreden. Het college spreekt hiervoor complimenten uit richting alle bij dit project betrokken medewerkers en organisaties.

Het rapport en de voorstellen van het college aan de gemeenteraad worden binnenkort besproken met de gemeenteraad.