Met het ondertekenen van verschillende overeenkomsten zijn vandaag 3 toekomstige ontwikkelingen in de binnenstad van Zoetermeer in een volgende fase beland. Het gaat om woningbouw aan de Engelandlaan 140, Engelandlaan 270 en het gebied aan de Zuidflank/Nederlandlaan.

'Zoetermeer groeit en de vraag naar woningen is hoog. Om aan deze grote vraag te voldoen zijn de locaties Engelandlaan 140 en 270 in 2018 door de gemeenteraad aangewezen voor een spoedige start van woningbouw. Het gebied aan de Zuidflank/Nederlandlaan biedt ook mogelijkheden, zegt wethouder Jan Iedema van Stedelijke Ontwikkeling en Programma Binnenstad, ‘Met het ondertekenen van de overeenkomsten zijn we vandaag weer een stap dichter bij het realiseren van een aantrekkelijke binnenstad met woningen en voorzieningen voor diverse groepen woningzoekenden.'

Engelandlaan 140

Met woningcorporatie De Goede Woning heeft de gemeente een koop-realisatie overeenkomst gesloten. De Goede Woning wil op de kavel van Engelandlaan 140, gelegen tussen de woongebouwen City House en Dutch Port, woningen bouwen. Het gaat om een woongebouw van circa 50 meter hoog met daarin 85 sociale huurwoningen, verdeeld in 2- en 3-kamerappartementen. Naar verwachting start de bouw in januari 2023.

Engelandlaan 270

Ontwikkelaar Bakkers|Hommen Waerdevast en de gemeente ondertekenden een anterieure overeenkomst voor de verdere ontwikkeling van de Sea Tower. In de overeenkomst zijn afspraken vastgelegd over het project, bijvoorbeeld over de inpassing van het nieuwe gebouw in de omgeving en de verdeling van de kosten. In de Sea Tower, die rond de 70 meter hoog wordt, komen 150 studio's in de huursector. Het bestaande kantoorpand Ypsilon wordt hiervoor gesloopt. Als alles volgens planning verloopt start de sloop in het eerste kwartaal van 2023, waarna de nieuwbouw kan starten.

Zuidflank/Nederlandlaan

Voor de Zuidflank/Nederlandlaan is een intentieovereenkomst gesloten tussen één van de vastgoedeigenaren in het gebied, Unibail Rodamco Westfield (URW) en de gemeente. Het gebied heeft mogelijkheden voor woningbouwontwikkeling met commerciële en maatschappelijke voorzieningen. URW en de gemeente hebben met de overeenkomst afgesproken de haalbaarheid van de ontwikkeling van het gebied te onderzoeken. De Zuidflank/Nederlandlaan is daarnaast één van de 2 gebieden in de binnenstad waar de gemeente samen met bewoners in het najaar van 2022 start met het opstellen van een gezamenlijke gebiedsvisie.

Over de ontwikkelingen in de binnenstad

De binnenstad van Zoetermeer is in beweging. De komende jaren werkt de gemeente, samen met partners en inwoners, aan een levendige en aantrekkelijke binnenstad. Een binnenstad waar genoeg te doen is en waar mensen prettig kunnen werken en wonen. De ambities voor de toekomst van de binnenstad van Zoetermeer zijn te lezen in de Visie Binnenstad 2040 via www.zoetermeer.nl/binnenstad.

Artist impressie Engelandlaan 140