Fietsen door de Dorpstraat is van maandag tot en met zaterdag tussen 11.00 uur en 17.00 uur niet toegestaan. Overdag fietsen door de Dorpsstraat, blijft verboden. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten. Het fietsverbod is tijdens de coronaperiode tot stand gekomen, omdat dan de anderhalve meter afstand gewaarborgd kon worden. Wel wordt een duidelijker bord geplaatst, de Dorpsstraat wordt een voetgangerszone. Voor de fietsers is de route Osylaan - Delftsewallen - Leidsewallen - Nassaulaan een alternatief. Vanaf 2023 zal een tweetal maatregelen genomen worden om deze route veiliger te maken voor fietsers.

De Dorpsstraat is een winkelstraat, maar was voor corona ook een doorgaande fietsroute. Als coronamaatregel is het fietsen in de Dorpsstraat overdag verboden. Veel belanghebbenden rondom de Dorpsstraat vinden het een goed idee om het fietsverbod overdag te continueren.

Er hangen borden om fietsers te wijzen op de maatregelen, maar de borden blijken in de praktijk niet duidelijk genoeg. Daarom worden er beperkt boetes uitgeschreven indien men toch overdag door de Dorpsstraat fietst. De handhavers geven nu nog een waarschuwing. Met het instellen van de voetgangerszone wordt meteen duidelijk dat fietsen in de Dorpsstraat niet wenselijk is. Middels onderborden wordt aangegeven dat er wel gefietst mag worden in de Dorpsstraat in de ochtend en avond en op zondag.

Door het nemen van het verkeersbesluit tot instelling van een voetgangerszone wordt de regeling voor het fietsen in de Dorpsstraat definitief en wordt de verkeerssituatie duidelijker. Daardoor kunnen de BOA's gaan handhaven. Na besluit van het college wordt gestart met het bestellen en plaatsen van de borden en het aanpassen van de ontheffingen. De voetgangerszone in de Dorpsstraat zal naar verwachting ingaan op 1 januari 2023.

Het verkeersbesluit zal op 27 oktober 2022 door de gemeente worden gepubliceerd in het Stadsnieuws en het Streekblad. Vanaf dan gaat de termijn van zes weken in waarin inwoners en belanghebbenden bezwaar kunnen maken. Een bezwaar indienen kan bij het college van burgemeester en wethouders van Zoetermeer (Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer).

Meer informatie over de Binnenstad en informatie over de lopende projecten is te vinden op www.zoetermeer.nl/binnenstad en op www.binnenstad-zoetermeer.nl(externe link). U vindt hier ook de Visie Binnenstad 2040(externe link).