De gemeente wil inwoners meer en eerder betrekken bij de toekomstplannen voor hun buurt. De komende weken organiseren we voor buurtbewoners van de binnenstad verschillende bijeenkomsten, zoals safari's (rondwandelingen) in de Luxemburglaan en omgeving en de Zuidflank Nederlandlaan.

Wilt u meepraten of bent u benieuwd naar de ideeën die er zijn voor uw buurt? Kijk voor meer informatie op doemee.zoetermeer.nl | De binnenstad in gesprek. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de safari's op 20 en 22 september of één van de andere bijeenkomsten.

Tijdens de rondwandelingen gaan we graag met u in gesprek over de inrichting van het openbaar gebied en wat u bijvoorbeeld aan voorzieningen zou willen toevoegen. De opbrengsten uit de gesprekken nemen we mee bij het opstellen van een gebiedsvisie. Eind november organiseert de gemeente de laatste bijeenkomst over de visie waarin we toelichten wat we gedaan hebben met de ideeën van inwoners. In 2023 besluit de raad over de visie.

We hopen u te zien bij één van de bijeenkomsten!

Via www.zoetermeer.nl/binnenstad kunt u zich inschrijven voor de digitale nieuwsbrief over de binnenstad.