De Denemarkenlaan is een van de 14 locaties in Zoetermeer die door de gemeenteraad in 2018 zijn aangewezen voor een spoedige start van woningbouw om te kunnen voldoen aan de grote vraag naar woningen in onze stad.

Nieuw politiebureau

Het huidige politiebureau aan het Burgemeester Wegstapelplein is verouderd. Op 26 november 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om samen met de politie onderzoek te doen naar de haalbaarheid van een nieuw politiebureau aan de Denemarkenlaan.

Stand van zaken

Dit onderzoek is begin 2021 afgerond. Uit het onderzoek blijkt dat de beoogde locatie niet voldoende geschikt is voor de snelle ontsluiting van de politie naar de hoofdwegen. Bovendien blijkt de onderzochte locatie niet toereikend voor de wensen en eisen aan het nieuwe bureau en de benodigde (parkeer)ruimte. De conclusie is dat het huisvesten van de politie in een nieuw districtsbureau aan de Denemarkenlaan niet doorgaat. Medio maart 2021 hebben de omwonenden hierover een brief ontvangen.

Locatieonderzoek nieuw districtsbureau

De politie en gemeente hebben afgesproken de zoektocht naar een geschikte locatie voor een nieuw districtsbureau in Zoetermeer voort te zetten. In de loop van 2021 zal meer duidelijk worden over mogelijke alternatieve locaties.

Verdere ontwikkeling van de Denemarkenlaan

De kavel waarop het districtsbureau beoogd was zal nu betrokken worden bij de herontwikkeling van de Denemarkenlaan. De Denemarkenlaan is een van de 14 locaties in Zoetermeer die door de gemeenteraad in 2018 zijn aangewezen voor een spoedige start van woningbouw.

Luchtfoto Denemarkenlaan

Kavelpaspoort voor woningbouw

Voor de ontwikkeling van woningbouw aan de Denemarkenlaan heeft de gemeenteraad in 2018 een kavelpaspoort vastgesteld met de gewenste ontwikkelrichting. Dit betreft het type woningen, doelgroepen, parkeren en bouwhoogte. Als er een concreet woningbouwplan is, zullen omwonenden en andere geïnteresseerden betrokken worden bij de invulling van de locatie, zoals het openbaar gebied, architectuur en verkeer.

Luchtfoto kavel voor woningbouw Denemarkenlaan

Meer informatie

Versnellingsagenda Woningbouw