Het college van burgemeester en wethouders heeft op 18 oktober 2022 het verkeersbesluit genomen van de Dorpsstraat een voetgangerszone te maken. Fietsen door de Dorpstraat is van maandag tot en met zaterdag tussen 11.00 uur en 17.00 uur niet toegestaan. Met dit verkeersbesluit wordt de regeling voor het fietsen in de Dorpsstraat definitief en wordt de verkeerssituatie duidelijker. Voor fietsers is de route Osylaan - Delftsewallen - Leidsewallen - Nassaulaan een alternatief. Vanaf 2023 zal een tweetal maatregelen genomen worden om deze route veiliger te maken voor fietsers.

De Dorpsstraat is een winkelstraat, maar was voor corona ook een doorgaande fietsroute. Als coronamaatregel is het fietsen in de Dorpsstraat overdag verboden. Veel belanghebbenden rondom de Dorpsstraat vinden het een goed idee om het fietsverbod overdag door te laten gaan.

Dorpsstraat blijft overdag een voetgangerszone

Er hangen borden om fietsers te wijzen op de maatregelen, maar de borden blijken niet voor iedereen duidelijk genoeg. Daarom worden er bijna geen boetes uitgeschreven als men toch overdag door de Dorpsstraat fietst. De handhavers geven nu nog een waarschuwing. Met het instellen van de voetgangerszone wordt meteen duidelijk dat fietsen in de Dorpsstraat niet wenselijk is. Via onderborden wordt aangegeven dat er wel gefietst mag worden in de Dorpsstraat in de ochtend en avond en op zondag.

Door het nemen van het verkeersbesluit tot instelling van een voetgangerszone wordt de regeling voor het fietsen in de Dorpsstraat definitief en wordt de verkeerssituatie duidelijker. Daardoor kunnen de BOA's gaan handhaven. Na besluit van het college wordt gestart met het bestellen en plaatsen van de borden en het aanpassen van de ontheffingen. De voetgangerszone in de Dorpsstraat zal naar verwachting ingaan op 1 januari 2023.

Bezwaar maken

Het verkeersbesluit is op 27 oktober 2022 door de gemeente gepubliceerd in het Gemeenteblad(externe link). Vanaf dan gaat de termijn van 6 weken in waarin inwoners en belanghebbenden bezwaar kunnen maken. Een bezwaar indienen kan tot en met 15 december 2022 bij het college van burgemeester en wethouders van Zoetermeer (Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer).

Planning

  • Termijn om bezwaar in te dienen t/m 15 december 2022.
  • Maatregelen veilig maken alternatieve fietsroute in het eerste kwartaal 2023.
  • Ingang fietsverbod 1 januari 2023.