Het gebied Zuidflank Nederlandlaan biedt potentie voor woningbouwontwikkeling met commerciële en maatschappelijke voorzieningen. Unibail Rodamco Westfield (URW) is een van de vastgoedeigenaren in het gebied. De gemeente en URW zijn voornemens de haalbaarheid van de ontwikkeling van het gebied te onderzoeken.

Planning

Deelgebied 5: Zuidflank/Nederlandlaan maakt deel uit van de Proef Stedenbouwkundige Buurtvisie.

Participatietraject met omwonenden: medio 2022. Meer informatie hierover volgt later.

Overzicht projecten Binnenstad

www.zoetermeer.nl/binnenstad