Woensdag 15 maart 2023 zijn alle 54 stembureaus in Zoetermeer open van 7.30 tot 21.00 uur. Na 21.00 uur telt ieder stembureau de uitgebrachte stemmen op partijniveau.

Donderdag 16 maart 2023 vindt de centrale telling plaats in Dekker Zoetermeer. We tellen dan op kandidaatniveau.

Stembureaus

Ieder stembureau is op woensdag 15 maart 2023 bemenst vanaf de opening 's ochtends vroeg tot na het tellen van de stemmen (alleen op partijniveau). Dit duurt soms tot na middernacht, afhankelijk van het aantal stemmen dat in het stembureau is uitgebracht. Houdt hier rekening mee met (openbaar) vervoer van en naar huis.

De bemensing van de stembureaus vindt op deze dag in 2 ploegen plaats. Er is een ochtendploeg en een middagploeg. Zowel de ochtendploeg als de middagploeg bestaat uit een voorzitter en 4 stembureauleden.

Let op! De ochtendploeg en de middagploeg tellen 's avonds samen de stemmen. De ochtendploeg komt 's avonds dus terug. Op de verkiezingsdag zelf tellen we alleen op partijniveau de stemmen voor de Provinciale Staten en de Waterschapsbesturen. De dag erna wordt door een aparte groep tellers op een centrale locatie de stemmen op kandidaatniveau geteld.

Ochtendploeg 6.15-14.00 uur en 20.45 uur tot einde telling

 • 6.15 uur: Voorzitter ochtendploeg meldt zich op het stembureau
 • 6.30 uur: Stembureauleden ochtendploeg melden zich op het stembureau
 • 7.30 uur: Stembureau gaat open voor kiezers
 • 13.30 - 14.00 uur: Overdracht aan middagploeg (ploegwissel)
 • 14.00 uur: Ochtendploeg vertrekt
 • 20.45 uur: Ochtendploeg komt terug naar stembureau voor telling op partijniveau
 • 21.00 uur: Start telling tot ongeveer 23.00 uur à 0.00 uur

Middagploeg 13.30 - einde telling stempassen

 • 13.30 uur: Voorzitter en stembureauleden van middagploeg melden zich op het stembureau
 • 13.30 - 14.00 uur: Overdracht door ochtendploeg aan de middagploeg
 • Vanaf 14.00 uur: Middagploeg neemt taken over
 • 21.00 uur: Stembureau wordt gesloten
 • 21.00 uur: Na sluiting stembureau worden per stembureau alle stemmen van zowel de Provinciale Staten verkiezingen als de waterschapsverkiezingen op partijniveau geteld. De processen-verbaal worden na de telling door de voorzitter van de middagploeg naar het Stadhuis gebracht.

De centrale telling (de telling op kandidaatniveau) vindt donderdag 16 maart 2023 plaats in Dekker Zoetermeer. Deze telling is openbaar.

De tellers moeten zich melden tussen 8.00 en 8.30 uur.