Overzicht geldende maatregelen

Rijksoverheid.nl - Coronavirus en horeca

Tijdelijke uitbreiding terras

Vorig jaar heeft de gemeente vanwege de COVID-19 maatregelen ondernemers de mogelijkheid gegeven hun bestaande terras bij het horecabedrijf tijdelijk te vergroten of een nieuw terras te plaatsen. Die mogelijkheid biedt de gemeente nu opnieuw.

Melden nieuwe uitbreiding terras

Meerdere ondernemers hebben van de tijdelijke uitbreiding vorig jaar ook al gebruik gemaakt door dat te melden bij de gemeente. Ondernemers die dat nog niet gedaan hebben kunnen nu een melding van doen bij de gemeente. Hoe u dit doet leest u op de pagina Terras plaatsen. Het gaat specifiek om uitbreidingen en nieuwe terrassen die direct bij het horecabedrijf ingenomen kunnen worden. De gemeente beoordeelt of de uitbreiding past binnen de voorwaarden van de regels die normaal gelden voor terrassen. Zo zal uitbreiding met name niet mogen leiden tot beperking van de looproutes of vlucht/calamiteitenroutes.

Heeft u vorig jaar goedkeuring gekregen?

Ondernemers die afgelopen zomer al goedkeuring hebben gehad voor de tijdelijke uitbreiding van terras hoeven deze niet opnieuw te melden. Ondernemers hoeven geen melding te doen als zij een bestaand terras hebben, dat ze niet willen uitbreiden.

Tijdelijk

De uitbreiding van de terrassen is een tijdelijke mogelijkheid en geldt totdat de gemeente deze intrekt.