Donderdag 11 januari 2024 vond op het Stadhuis de ondertekening plaats van het convenant onderwijsachterstandenbeleid. Met de ondertekening verklaren de betrokken partners zich gezamenlijk in te zetten voor het voorkomen en verminderen van onderwijsachterstanden in de gemeente Zoetermeer.

Wethouder Marijke van der Meer: 'Met elkaar gaan we aan de slag om te zorgen dat onze jeugd zo goed mogelijk kan meedoen! Meedoen op het niveau dat precies past bij het kind.'

Aanleiding

Als de omgeving waarin een kind opgroeit niet optimaal is, kan dit voor een onderwijsachterstand zorgen. De gemeente krijgt geld van het Rijk om achterstanden van kinderen te voorkomen en te verminderen. Elke gemeente stelt hiervoor een lokaal beleid op, afgestemd op de behoeften in de stad.

In oktober 2023 heeft de gemeenteraad ingestemd met het nieuwe onderwijsachterstandenbeleid 2023-2026. Samen met de partners in de stad zet de gemeente diverse activiteiten in om (een risico op) onderwijsachterstanden te verminderen. Zonder deze partners is het niet mogelijk om deze wettelijke taak uit te voeren.

Uitgangspunten

De uitgangspunten van het nieuwe beleid zijn:

  • De succesvolle activiteiten zoals voor- en vroegschoolse educatie en taalklassen voortzetten.
  • Het verhogen van de ouderbetrokkenheid, een flexibel en toekomstbestendig taalaanbod voor nieuwkomers en het aanbieden van zomer- en vakantiescholen.
  • Het in stand houden van voldoende, gespreid en kwalitatief goed aanbod voor de peuters met een risico op onderwijsachterstanden.

Betrokken partners

Het convenant werd ondertekend door Gro-Up, Junis Kinderopvang, Piëzo, JGZ Zuid-Holland West, Bibliotheek Zoetermeer, Yunus Emre, 1801 Jeugd & Onderwijsadvies, OPOZ, Unicoz en gemeente Zoetermeer.