Wijkteam

Home > Centrum > Wijkteam

Wijkteam

Het wijkteam werkt aan de kwaliteit van de woon- en leefomgeving. Het wijkteam bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeente, woningcorporaties, politie en welzijnsinstellingen.

 • Sandra Rispens, wijkregisseur

  Sandra Rispens

  Bij mij kunt u terecht met vragen, suggesties en ideeën over het gemeentelijk beleid, leefbaarheid en verder alle zaken die te maken hebben met de kwaliteit van de woon- en leefomgeving. Als ik u zelf niet kan helpen, kan ik u doorverwijzen naar een van mijn collega's binnen de gemeente.

  Telefoonnummer: 14 079

 • Karen Zum Vörde Sive Vörding, gebiedsbeheerder

  Karen Zum Vörde Sive Vörding

  Als gebiedsbeheerder van de gemeente verbind ik voor Centrum en Noordhove-Seghwaert fysieke en sociale ontwikkelingen in de openbare ruimte. Ik werk hierbij nauw samen met de wijkregisseur en met de wijkbeheerder. Bewoners en partners in de wijk kunnen bij mij terecht voor vragen, suggesties en ideeën over de openbare ruimte. Wanneer ik u zelf niet kan helpen, kan ik u doorverwijzen naar één van mijn collega's binnen de gemeente of naar andere leden van het wijkteam. Ik werk van dinsdag tot en met donderdag en ben bereikbaar via het contactformulier of telefoonnummer 14 079.

 • Carolien van der Toorn, secretarieel / administratie

  In het Gemeentelijk informatiepunt Centrum werk ik aan de secretariële ondersteuning van de wijkregisseur en het informatiepunt.

 • Ronald Kluiters, wijkbeheerder

  Ik ben wijkbeheerder van de wijk Centrum en de bedrijventerreinen. De wijkbeheerder is voor de gemeente toezichthouder voor het dagelijks beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Verder ben ik het aanspreekpunt voor bewoners bij vragen hierover. Meldingen over de openbare ruimte worden veelal door mij in behandeling genomen en anders doorgestuurd naar de juiste behandelaar. U kunt mij bereiken via telefoonnummer 14 079.

 • Jurjen Ververs, beheermanager

  Contractmanager van het beheercontract, aangenomen door de wijkaannemer Bunnik BV.

 • Handhavers

  In elke wijk in Zoetermeer zijn handhavers actief. U herkent ze aan speciale uniformen. De handhavers houden toezicht in de wijk, zowel op het gebied van veiligheid als op vervuiling. Er wordt o.a. gelet op hondenoverlast, fout geparkeerde voertuigen en naleving van verleende vergunningen. Als Buitengewoon Opsporings Ambtenaren (BOA’s) in dienst van de gemeente Zoetermeer zijn zij bevoegd om bekeuringen uit te schrijven. Klachten die bij de gemeente binnenkomen worden door de handhavers afgehandeld. Meldingen kunt u online doen via de MijnGemeente app.
  Meer over handhaving in Zoetermeer

 • Wijkagenten

  Bij de wijkagenten kunt u terecht voor meldingen en informatie over openbare orde en veiligheid.
  Meer over de wijkagenten

 • Sigbrit van der Post en Marc van Schaik, schoolagenten werkzaam op alle middelbare scholen in Zoetermeer

  Vergroot afbeelding: Sigbrit van der Post

  U kunt ons telefonisch bereiken via het landelijke telefoonnummer 0900-8844.

 • ZoSamen biedt ondersteuning voor Zoetermeerse inwoners

  Wendy van der Mee

  MEE Zuid-Holland Noord biedt onafhankelijke cliëntondersteuning. In Zoetermeer doen zij dat onder de vlag van ZoSamen. ZoSamen is een samenwerkingsverband tussen MEE Zuid-Holland Noord en Palet Welzijn.

  Lees meer
 • Yvonne Zonneveld, praktijkverpleegkundige ouderenzorg Dorp

  Yvonne Zonneveld

  Ik ben Yvonne Zonneveld en ben praktijkverpleegkundige ouderenzorg in de wijk Dorp. Ik werk vanuit huisartsenpraktijk De Dorpsstraat. Ik richt mij op het begeleiden en ondersteunen van ouderen die een combinatie van problemen kunnen hebben.

  Lees meer
 • Anja Lens, preventieverpleegkundige Plicare

  Anja Lens

  De preventieverpleegkundige van Plicare werkt onafhankelijk, preventief en wijkgericht met positieve gezondheid als uitgangspunt. Ons motto is: als je er op tijd bij bent kun je veel zorgen voorkomen. Wij ondersteunen wijkbewoners met als doel een positieve bijdrage te leveren aan het dagelijkse leven op de manier die bij hen past. Dit doen we door individuele gesprekken bij de wijkbewoners thuis en door het geven van groepsvoorlichtingen.

  Lees meer
 • Jeanne Landa, wijkcoach Kwadraad

  Jeanne Landa

  Als wijkcoach van Centrum (Stadscentrum, Dorp, Driemanspolder en Palenstein) ben ik het eerste meldpunt waar zorgen gemeld mogen worden over mensen die zelf niet de stap kunnen maken om contact op te nemen met de hulpverlening. Bij deze mensen ga ik op huisbezoek of spreek ergens anders af om de problemen samen met de cliënt aan te pakken of doorverwijzen naar gepaste hulpverlening.

  Lees meer
 • Veerle Broer, Coördinator Mantelzorgondersteuning ZoSamen Palet Welzijn

  Mijn naam is Veerle Broer en ik ben Coördinator Mantelzorgondersteuning bij ZoSamen Palet Welzijn. Ik ben er voor iedereen met vragen rondom mantelzorg en coördineer samen met mijn collega de mantelzorgondersteuning. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag ben ik te bereiken via telefoonnummer 06-27291464 en e-mail v.broer@paletwelzijn.nl.

 • Sunita Ganga, Sociaal cultureel werker PiëzoCentrum Palenstein

  Piëzo houdt zich bezig met wijkgerichte participatie, integratie en emancipatie in Zoetermeer vanuit de PiëzoCentra, het Steunpunt en de Ambachtenwerkplaats in een aantal wijken waaronder de wijk Palenstein. Het PiëzoCentrum biedt activiteiten, cursussen, stageplekken en vrijwilligerswerk voor alle wijkbewoners. Er is voor elk wat wils!

  Heeft u ideeën of wilt u een keer kijkje nemen? Bel 079-888 5550 of kijk op www.stichtingpiezo.nl en binnen lopen mag altijd! Het adres is Rakkersveld 253.

Contact

Telefoon: 14 079

Iets melden

Sneller meldingen doen via app

Iets verloren of gevonden

www.zoetermeer.nl/verloren-gevonden

Kies een wijk:

Wijk
Wijken in Zoetermeer (imagemap) Oosterheem Bedrijventerreinen Rokkeveen Meerzicht Driemanspolder Dorp Buitengebied Buytenwegh - De Leyens Centrum Palenstein Noordhove Seghwaert