Opknappen Willem-Alexanderplantsoen

Home > Centrum > Projecten in Centrum > Opknappen Willem-Alexanderplantsoen

Opknappen Willem-Alexanderplantsoen

De laatste jaren is er veel veranderd in en om het Willem-Alexanderplantsoen. Scholen zijn gesloopt en nieuwe scholen zijn gebouwd. Winkelcentrum Vijverhoek is opgeknapt en de vijver vergroot. Wanneer basisschool De Parachute is gesloopt, wordt dit terrein aan het park toegevoegd. Daarom is het nu tijd om een plan te maken voor het opknappen van het park. Een plan waarbij in het park ruimte is voor recreatie, groen, biodiversiteit, sport en spel want 'Buiten is plek voor iedereen!'

Impressie nieuw WA-plantsoen

Start werkzaamheden

Op maandag 2 juli 2018 zijn de werkzaamheden in het Willem-Alexanderplantsoen gestart. De werkzaamheden zullen tot begin april 2019 duren. De omwonenden hebben een brief ontvangen van de aannemer, met de aanpak en de fases.

Voor vragen over de werkzaamheden, kunt u contact opnemen via e-mail info@habogww.nl.

Het kunstwerk 'De Kippen' is tijdelijk verwijderd. Als de werkzaamheden klaar zijn, wordt het kunstwerk weer op een mooie plek geplaatst.

Het nieuwe ontwerp voor het Willem-Alexanderplantsoen

Het nieuwe ontwerp voor het Willem-Alexanderplantsoen is in samenwerking met de scholen en betrokken buurtbewoners tot stand gekomen. Het ontwerp is op 6 februari 2018 gepresenteerd aan geïnteresseerden. Benieuwd naar het ontwerp? Bekijk hier de 3D-film met de herinrichting van het Willem-Alexanderplantsoen.

Hier vindt u een overzicht van vragen en antwoorden naar aanleiding van het ontwerp.

Urban Sportveld wordt gesponsord door Fonds 1818

Voor de aanleg van een Urban Sportveld in het Willem Alexanderplantsoen is geld beschikbaar vanuit Fonds 1818. IKC Stella Nova, Oranje Nassau College locatie Clauslaan, Partou Kinderopvang, Koningin Wilhelmina School hebben samen hiervoor de aanvraag gedaan. Het sportveld is de wens van zowel de jongeren uit de wijk, als ONC Clauslaan met hun sportopleiding, de combinatiefunctionarissen Sport van de gemeente en de scholen.

Het Urban Sportveld draagt bij aan het sportieve karakter van het park. Iedereen die bij het park woont, naar school gaat of activiteiten organiseert kan van het sportveld gebruik maken. Want, sporten en bewegen is belangrijk voor jong en oud.

De gemeente verdubbelt de bijdrage vanuit Fonds 1818. In totaal is er voldoende geld om van het basketbalveld een Urban Sportveld te maken!

Impressie van het Urban Sportveld

Impressie van het Urban Sportveld

Natuurspelen in het Willem-Alexanderplantsoen

Aan kinderen van Stella-Nova is gevraagd wat ze graag willen kunnen doen in de nieuwe natuurspeelplek. Met hun verlanglijst hebben we een ontwerp gemaakt en dat aan de kinderen laten zien. De kinderen kunnen bijna niet wachten tot het klaar is! Hier vindt u het ontwerp en het commentaar op het ontwerp.

De nieuwe uitlaatplaats voor honden

Samen met hondenbezitters is de nieuwe plek ingericht. De film laat een eerste opzet zien. In het definitieve ontwerp kunt u zien dat er op meer plaatsen een haag langs het hek geplaatst wordt van 1.20 meter hoog. Hierdoor zien de honden niet wat er aan de andere kant gebeurd en slaan veel minder aan. Hondenpoep moet worden opgeruimd, ook op een uitrenveld. Er komen borden om dit onder de aandacht te brengen.

Bekijk hier de definitieve inrichting van de uitlaatplaats.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de werkzaamheden of heeft u andere vragen over het Willem-Alexanderplantsoen? Dan kunt u een e-mail sturen naar projectenstadsbeheer@zoetermeer.nl onder vermelding van 'opknappen Willem-Alexanderplantsoen'.

Vervangen van bomen

Omwonenden krijgen een brief voor het aanvragen van een kapvergunning van 49 bomen in het Willem-Alexanderpantsoen. In deze brief wordt vermeldt dat in het nieuwe ontwerp van het Willem-Alexanderplantsoen herplant van ten minste 60 bomen wordt meegenomen.

Ontwerpsessies

Inmiddels hebben er twee ontwerpsessies plaats gevonden met vertegenwoordiging van de scholen en betrokken bewoners. Het concept plan is enthousiast ontvangen, door deze vertegenwoordigers.

Op 14 december is overleg geweest met leerlingen van Stella Nova en het Oranje Nassau College (ONC). Ook de leerlingen zijn enthousiast over het plan. Er is samen met de leerlingen nagedacht over welke soort beweegtoestellen er in het park kunnen komen. Ook is nagedacht over het plaatsen van een hek rondom het basketbalveld. Voor deze elementen zullen fondsen geworven gaan worden.

Het concept plan wordt nu naar een voorlopig ontwerp uitgewerkt, begin 2018 wordt de buurt hierover geïnformeerd.

Brainstorm

Op 22 juni 2017 hebben diverse gebruikers van het Willem Alexanderplantsoen met elkaar gebrainstormd over het opknappen van het plantsoen. Er is met elkaar nagedacht over de mogelijkheden die in het park gerealiseerd kunnen worden. Daarnaast hebben gebruikers via de wijkpost en de online enquête nog wensen kunnen aangeven.

Van de wensen en ideeën die zijn verzameld wordt samen in een werkgroep een plan gemaakt. In het plan dat met elkaar gemaakt wordt, is ruimte voor recreatie, groen, biodiversiteit, sport en spel want: Buiten is plek voor iedereen!

In het verslag vindt u het overzicht van alle ideeën die zijn verzameld tijdens de brainstorm. De ideeën die via de online enquête zijn binnengekomen, waren tijdens de brainstormmiddag ook geopperd.

Op 26 september 2017 kwam de werkgroep voor de eerste keer bij elkaar om met het maken van het plan aan de slag te gaan.

Documenten

Alle documenten zijn in pdf-formaat.

Gemeentelijk informatiepunt Centrum

Open op werkdagen van 8.30 uur tot 16.00 uur.

Op vrijdag gesloten.

Rakkersveld 253
2722 BN Zoetermeer

Telefoon: 079-346 9001
E-mail: wijkpostcentrum@zoetermeer.nl

Kalender

20 mrt: Spreekuur wijkagenten Palenstein

21 mrt: Spreekuur wijkagenten Dorp, Driemanspolder, Stadshart

22 mrt: Toernooi straatvoetbal

26 mrt: Workshop Administratie en financiën

9 apr: Inloopspreekuur ontwikkelingen Markt/Dobbe

Kies een wijk:

Wijk
Wijken in Zoetermeer (imagemap) Oosterheem Bedrijventerreinen Rokkeveen Meerzicht Driemanspolder Dorp Buitengebied Buytenwegh - De Leyens Centrum Palenstein Noordhove Seghwaert