Groot onderhoud Karel Doormanlaan

Home > Centrum > Projecten in Centrum > Groot onderhoud Karel Doormanlaan

Groot onderhoud Karel Doormanlaan

Karel Doormanlaan

Wat gaat er gebeuren?

In verband met de kastanjebloedingsziekte zijn de kastanjes aan de Karel Doormanlaan in het voorjaar van 2018 gekapt. Het verwijderen van de kastanjes biedt ook de kans om te onderzoeken hoe de verkeersveiligheid kan worden verbeterd en hoe de groene structuur van de Karel Doormanlaan kan worden terug gebracht.

Uitvoering

Het definitieve ontwerp is af en de werkvoorbereiding is in volle gang. Wij verwachten dat de werkzaamheden aan de weg in de zomer van 2019 van start zullen gaan. De bomen en beplanting worden in het najaar van 2019 geplant. De werkzaamheden worden in delen uitgevoerd. Omwonenden worden op de hoogte gebracht wanneer welk deel aan de beurt is.

Definitief ontwerp Karel Doormanlaan

Hier kunt u het definitieve ontwerp bekijken. Naar aanleiding van de gestelde vragen en gesprekken zijn een aantal aanpassingen in het ontwerp van de Karel Doormanlaan doorgevoerd.

Vragen en antwoorden ontwerp Karel Doormanlaan

Tijdens bewonersbijeenkomsten en via de mail zijn n diverse vragen gesteld over het ontwerp Karel Doormanlaan. Hier vindt u het complete overzicht met vragen en antwoorden over het ontwerp van de Karel Doormanlaan.

Bewonersbijeenkomsten over concept ontwerp Karel Doormanlaan

Op 30 oktober 2018 zijn twee bijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten is het concept ontwerp van de Karel Doormanlaan aan de belanghebbenden voorgelegd. Belanghebbenden konden vragen stellen over het concept ontwerp.

Tijdens de bijeenkomsten van 30 oktober 2018 is verzocht om een extra overleg over de ventweg. Op 13 december 2018 is met bewoners aan de ventweg een extra overleg geweest. Naar aanleiding van de gevoerde discussie en de ter tafel gebrachte argumenten is besloten dat de ventweg blijft zoals hij nu is.

Geranium zuilen

Om de straat een beetje op te fleuren zolang de werkzaamheden nog niet zijn gestart, zijn geraniumzuilen geplaatst. De zuilen blijven staan tot de uitvoerende werkzaamheden gaan beginnen.

Gemeentelijk informatiepunt Centrum

Open op werkdagen van 8.30 uur tot 16.00 uur.

Op vrijdag gesloten.

Rakkersveld 253
2722 BN Zoetermeer

Telefoon: 079-346 9001
E-mail: wijkpostcentrum@zoetermeer.nl

Kalender

20 mei: Spreekuur wijkagenten Dorp, Driemanspolder, Stadshart

21 mei: Workshop Administratie en financiën

22 mei: Spreekuur wijkagenten Palenstein

11 juni: Inloopspreekuur ontwikkelingen Markt/Dobbe

Kies een wijk:

Wijk
Wijken in Zoetermeer (imagemap) Oosterheem Bedrijventerreinen Rokkeveen Meerzicht Driemanspolder Dorp Buitengebied Buytenwegh - De Leyens Centrum Palenstein Noordhove Seghwaert