Groot onderhoud Karel Doormanlaan

Home > Centrum > Projecten in Centrum > Groot onderhoud Karel Doormanlaan

Groot onderhoud Karel Doormanlaan

Karel Doormanlaan

Wat gaat er gebeuren?

In verband met de kastanjebloedingsziekte zijn de kastanjes aan de Karel Doormanlaan in het voorjaar van 2018 gekapt. Het verwijderen van de kastanjes biedt ook de kans om te onderzoeken hoe de verkeersveiligheid kan worden verbeterd en hoe de groene structuur van de Karel Doormanlaan kan worden terug gebracht.

Het vooronderzoek leidt tot een concept plan dat we voorleggen aan de buurt. Nadat we met de buurt in gesprek zijn geweest, wordt een definitief inrichtingsontwerp voor de Karel Doormanlaan gemaakt. Aan de hand van het definitieve inrichtingsontwerp, worden de werkzaamheden voor het groot onderhoud voorbereid en kunnen we daarna aan de slag.

Nieuw ontwerp Karel Doormanlaan

Heeft u de presentatie van het nieuwe ontwerp Karel Doormanlaan op 30 oktober 2018 niet kunnen bijwonen? Dan kunt u hier het nieuwe ontwerp bekijken.

Vragen en antwoorden nieuw ontwerp

Er zijn diverse vragen gesteld tijdens de bewonersbijeenkomst en via de mail over het nieuwe ontwerp. Hier vindt u de meest actuele vragen en antwoorden over het nieuwe concept ontwerp van de Karel Doormanlaan.

Bijeenkomst 13 december 2018

Tijdens de bijeenkomst op 30 oktober 2018 is verzocht om een extra overleg over de ventweg. Alle bewoners aan de ventweg zijn uitgenodigd voor een extra overleg op 13 december 2018. Naar aanleiding van de gevoerde discussie en de ter tafel gebrachte argumenten is besloten dat de ventweg blijft zoals hij nu is, waarbij het fietspad op de rijbaan blijft. Hier vindt u het verslag op hoofdlijnen van deze bijeenkomst.

Uitvoering

Wij verwachten dat de werkzaamheden aan de weg in de loop van het voorjaar van 2019 van start zullen gaan. De bomen en beplanting worden in het najaar van 2019 geplant.

Geranium zuilen

Om de straat een beetje op te fleuren zolang de werkzaamheden nog niet zijn gestart, zijn geraniumzuilen geplaatst. De zuilen blijven staan tot de uitvoerende werkzaamheden gaan beginnen.

Gemeentelijk informatiepunt Centrum

Open op werkdagen van 8.30 uur tot 16.00 uur.

Op vrijdag gesloten.

Rakkersveld 253
2722 BN Zoetermeer

Telefoon: 079-346 9001
E-mail: wijkpostcentrum@zoetermeer.nl

Kalender

20 mrt: Spreekuur wijkagenten Palenstein

21 mrt: Spreekuur wijkagenten Dorp, Driemanspolder, Stadshart

22 mrt: Toernooi straatvoetbal

26 mrt: Workshop Administratie en financiën

9 apr: Inloopspreekuur ontwikkelingen Markt/Dobbe

Kies een wijk:

Wijk
Wijken in Zoetermeer (imagemap) Oosterheem Bedrijventerreinen Rokkeveen Meerzicht Driemanspolder Dorp Buitengebied Buytenwegh - De Leyens Centrum Palenstein Noordhove Seghwaert