Essen in de Molenstraat

Home > Centrum > Projecten in Centrum > Bomen > Essen in de Molenstraat

Essen in de Molenstraat

In de laatste bewonersbrief van december 2018 staat dat de boom voor huisnummer 92 in januari 2019 gekapt zal worden.

Bij nader inzien blijkt het kappen van de gehele boom in januari niet de beste keuze, vanwege de breukrisico's van de takken of, bij sterke wind, de stam. De gemeente wil echter wel de veiligheid voor iedereen waarborgen. Daarom is met de wijkbeheerder besloten om op korte termijn alleen de takken van de boom te verwijderen. De stam van de boom blijft dan staan en zal in een later stadium mee gaan in de kapvergunning. Excuses voor het eventuele ongemak van deze gewijzigde aanpak.

Extern onderzoek

De gemeente heeft een onderzoek ingesteld naar de kwaliteit van de essen aan de Molenstraat. Inmiddels zijn de bomen geïnspecteerd en is er een advies uitgebracht. De gemeente gaat op 12 januari 2019 over de resultaten van het onderzoek met omwonenden in gesprek tijdens een bomenschouw. Hiervoor is deze uitnodiging verstuurd.

Bomenschouw 12 januari 2019

In overleg met de klankbordgroep is besloten om op zaterdag 12 januari een bomenschouw te organiseren. Tijdens de schouw zal de externe deskundige een toelichting geven op de conditie van diverse essen in de straat. Er is gelegenheid om vragen te stellen over de rapportage of over de conditie van de essen.

Vervolg

In de zomer van 2019 worden de bomen opnieuw geïnspecteerd. Hieruit volgt opnieuw een rapport. Zodra hierover meer bekend is worden omwonenden geïnformeerd.

Over het onderzoek

Er is een extern bureau ingeschakeld om het onderzoek uit te voeren. Daarna wil de gemeente samen met de bewoners kijken naar een voor alle partijen aanvaardbaar toekomstperspectief voor de laan. Het onderzoek bestaat onder andere uit: de mate van aantasting van de bomen, de levensverwachting, de risico's en de mogelijkheden voor aanplant van nieuwe bomen.

Over de essentaksterfte

Bewoners hebben eind september een brief ontvangen waarin het voornemen stond om vijftig bomen te kappen aan de Molenstraat vanwege de aanwezigheid van de essentaksterfte. Deze brief heeft voor veel onrust gezorgd bij bewoners. De gemeente had voorafgaand aan de brief eerst de bewoners moeten informeren en betrekken. De gemeente heeft zijn excuses aangeboden aan de bewoners over deze gang van zaken.

De essentaksterfte speelt ook in de naastgelegen straten, namelijk de Jan Hoornstraat en de Cornelis van Eerdenstraat. Het gaat hierbij niet alleen om de essentaksterfte maar ook om bomen die het einde van hun levensduur hebben bereikt. Omdat deze woningen gerenoveerd worden, komt er ook een nieuw groenplan. Daar worden de zieke en oude bomen in meegenomen. Deze bewoners zijn inmiddels ook per brief geïnformeerd.

Gemeentelijk informatiepunt Centrum

Open op werkdagen van 8.30 uur tot 16.00 uur.

Op vrijdag gesloten.

Rakkersveld 253
2722 BN Zoetermeer

Telefoon: 079-346 9001
E-mail: wijkpostcentrum@zoetermeer.nl

Kalender

20 mrt: Spreekuur wijkagenten Palenstein

21 mrt: Spreekuur wijkagenten Dorp, Driemanspolder, Stadshart

22 mrt: Toernooi straatvoetbal

26 mrt: Workshop Administratie en financiën

9 apr: Inloopspreekuur ontwikkelingen Markt/Dobbe

Kies een wijk:

Wijk
Wijken in Zoetermeer (imagemap) Oosterheem Bedrijventerreinen Rokkeveen Meerzicht Driemanspolder Dorp Buitengebied Buytenwegh - De Leyens Centrum Palenstein Noordhove Seghwaert