Onderhoud in uw buurt

Home > Centrum > Onderhoud in uw buurt

Onderhoud in uw buurt

Een leefbare stad is een stad met buurten die schoon, heel en veilig zijn en waarin het aantrekkelijk is om te vertoeven. De gemeente werkt in uw wijk, samen met aannemers, aan een goede kwaliteit van het openbaar gebied. Dit bestaat onder meer uit wegen, straten, bomen, groenvakken, parken, watergangen en sport- en spelvoorzieningen. De gemeente kan dit niet alleen. Daarvoor is ook uw hulp nodig. Wij willen daarom meer gaan samenwerken met bewoners, scholen, bedrijven en andere organisaties, initiatieven voor de buurt ondersteunen en samen met u uitvoeren.

 • Werk in uitvoering

  verkeersbord werk in uitvoering

  Welke werkzaamheden worden op dit moment uitgevoerd in uw wijk? Kijk voor een overzichtskaart met werkzaamheden en mogelijke verkeershinder op www.zoetermeer.nl/wegwerkzaamheden.

  Vragen over werkzaamheden? Bel 14 079 of maak gebruik van het contactformulier.

 • Jan Hoogeveen, wijkbeheerder Centrum

  Jan Hoogeveen

  Als beheerder ben ik verantwoordelijk voor het dagelijks beheer en onderhoud van de openbare ruimte in de wijken Stadscentrum, Dorp, Driemanspolder en Palenstein.

  U kunt contact met mij opnemen via telefoonnummer 14 079.
  U kunt ook online een melding doen over de openbare ruimte.

 • Caroline Meijer, contractmanager Centrum

  Contractmanager van het beheercontract, aangenomen door de wijkaannemer Bunnik BV.

 • Groenonderhoud

  logo Bunnik Groep

  De Bunnik Groep is verantwoordelijk voor het onderhoud van de openbare ruimte in Zoetermeer. Wij zijn dagelijks bezig in de wijken: Centrum, Stadshart, Seghwaert, Noordhove en op de bedrijfsterreinen en hoofdwegen.

  Lees meer
 • Openbare verlichting en verkeersregelinstallaties

  Vanaf 19 januari 2020 voert het bedrijf CityTecBV het dagelijks onderhoud uit aan openbare verlichting (OV) en verkeersregelinstallaties (VRI). CityTecBV is een specialist in de openbare ruimte op het gebied van openbare verlichting en verkeersregelinstallaties. Binnen Zoetermeer voeren zij de onderhoudswerkzaamheden uit in opdracht van de gemeente.
  Meer over openbare verlichting en verkeersregelinstallaties

Contact

Telefoon: 14 079

Iets melden

Sneller meldingen doen via app

Iets verloren of gevonden

www.zoetermeer.nl/verloren-gevonden

Kies een wijk:

Wijk
Wijken in Zoetermeer (imagemap) Oosterheem Bedrijventerreinen Rokkeveen Meerzicht Driemanspolder Dorp Buitengebied Buytenwegh - De Leyens Centrum Palenstein Noordhove Seghwaert