Verbeteren dijk van Voorweg en Vlamingstraat

Home > Centrum > Nieuws Centrum > Verbeteren dijk van Voorweg en Vlamingstraat

Verbeteren dijk van Voorweg en Vlamingstraat

RSS

De komende periode verbetert het hoogheemraadschap van Rijnland de dijk langs de Voorweg/Vlamingstraat in Zoetermeer en de Wilsveen in Leidschendam-Voorburg. De dijken moeten veilig zijn, zodat u ook in de toekomst droge voeten houdt. In Zuid-Holland hebben we te maken met bodemdaling. De dijk aan de Voorweg en Wilsveen is onderzocht en moet over de gehele linie verhoogd worden. Meer informatie en het filmpje over het project, vindt u op de website van Rijnland: rijnland.net.

Bij de dijkverbetering langs de Voorweg en Vlamingstraat in Zoetermeer worden de historische wasstoepen hersteld. Deze lager gelegen vlonders worden op hun oorspronkelijke plek en in lijn met het waterpeil teruggebracht.

Het Hoogheemraadschap van Rijnland is langs de Voorweg en Vlamingstraat bezig met het verbeteren van de dijk over een lengte van 5 km. Bij de inmeting van de dijk is gebleken dat de dijk over de gehele lengte lager is dan de norm. De dijk wordt daarom opgehoogd en versterkt. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de dijk, maar ook rekening gehouden met de cultuurhistorie van het oude centrum van Zoetermeer.

Wasstoepen

De wasstoepen speelden vroeger een belangrijke rol bij de hygi├źnische bereiding van zuivelproducten. Om de melkbussen met veel water te kunnen afwassen werden lage vlonders, vlak boven het waterpeil aangelegd. Daarnaast werden deze ook gebruikt om de was te doen. Om de wasstoepen in ere te herstellen is er een speciale constructie bedacht, die ervoor zorgt dat de wasstoepen weer duidelijk zichtbaar zijn.

Oorspronkelijke wijze

De Voorweg is door de gemeente Zoetermeer aangewezen als beschermd stadsgezicht. 'Onze ambitie is dat met de dijkverbetering de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving minimaal gelijk blijft en waar mogelijk verbeterd wordt,' zegt hoogheemraad Ineke van Steenstel. 'De landschapsarchitecten van Bosch Slabbers hebben het gebied in kaart gebracht om de wasstoepen op de oorspronkelijke wijze weer terug te laten keren in het waterrijke landschap.'

Natuurlijke oevers

In september 2020 zijn de uitvoerende werkzaamheden voor de dijkverbetering langs de Voorweg/Wilsveen gestart. Behalve dat de dijk wordt opgehoogd en verstevigd zullen er ook bomen worden herplant en komen er natuurvriendelijke oevers. De werkzaamheden van de eerste fase duren tot eind van dit jaar. De tweede fase gaat waarschijnlijk in het eerste kwartaal van 2021 van start en duurt tot het najaar van 2021.

Contact

Telefoon: 14 079

Iets melden

Sneller meldingen doen via app

Iets verloren of gevonden

www.zoetermeer.nl/verloren-gevonden

Kies een wijk:

Wijk
Wijken in Zoetermeer (imagemap) Oosterheem Bedrijventerreinen Rokkeveen Meerzicht Driemanspolder Dorp Buitengebied Buytenwegh - De Leyens Centrum Palenstein Noordhove Seghwaert