Driemanspolder

Home > Centrum > Wijkplan Centrum 2012 > Driemanspolder

Driemanspolder

Wijkontwikkelingsplan 2012
Driemanspolder is een prima wijk om in te wonen en te werken. Dat willen we graag zo houden! Daarom wordt er voor de wijk een wijkontwikkelingsplan opgesteld. In dit plan staan maatregelen die nodig zijn om over vijftien jaar nog steeds een mooie en leefbare wijk te hebben. Bij het opstellen van dit plan heeft u als bewoner inspraak.

 • Gemeenteraad akkoord met wijkontwikkelingsplan Driemanspolder

  (28-03-2013)

  De gemeenteraad heeft op maandag 25 maart het wijkontwikkelingsplan voor Driemanspolder goedgekeurd. In dit plan staat beschreven op welke manier de gemeente wil bereiken dat Driemanspolder ook over vijftien jaar nog steeds een aangename buurt is om in te wonen en te werken. In het bijbehorende uitvoeringsprogramma staan de maatregelen waarmee de gemeente dat wil bereiken. De plannen en projecten hieruit worden opgenomen in de jaarlijkse wijkplannen. Het wijkteam, onder regie van de wijkmanager, ziet toe op de uitvoering hiervan.

   

  Inwoners van Driemanspolder hebben veel inbreng gehad bij de totstandkoming van het wijkontwikkelingsplan. Via een online enquête en tijdens een bewonersavond konden ze hun mening geven over Driemanspolder nu en in de toekomst. Ook organisaties in de wijk, zoals de woningcorporaties, politie en welzijnsinstellingen hebben bijgedragen aan de inhoud van het wijkontwikkelingsplan.

   

  Het wijkontwikkelingsplan wordt iedere vier jaar geactualiseerd.

   

 • College keurt wijkontwikkelingsplan goed

  (21-02-2013)

  Het college van burgemeester en wethouders heeft het wijkontwikkelingsplan voor Driemanspolder goedgekeurd. Naar verwachting bespreekt de gemeenteraadscommissie voor Samenleving half maart dit plan en stelt het definitief vast. U kunt bij deze vergadering gebruik maken van het spreekrecht. Voordat de raadscommissie zich hierover uitspreekt, presenteert de gemeente het plan tijdens een informatiemarkt. U krijgt daarvoor binnenkort een uitnodiging. U kunt het wijkontwikkelingsplan ook inzien bij de wijkpost als u het liever niet digitaal leest.

   

 • Uitslag wijkonderzoek Driemanspolder

  (17-10-2012)

  De gemeente heeft in het voorjaar van 2012 een enquete en een informatiebijeenkomst georganiseerd om van de inwoners van Driemanspolder hun mening over de wijk te horen. De resultaten gebruikt de gemeente voor het samenstellen van wijkontwikkelingsplan voor Driemanspolder.
  Bekijk de eindrapportage van het wijkonderzoek Driemanspolder (pdf)

 • Bewonersavond

  (09-05-2012)
  bijeenkomst over WOP 2012 op 26 april 2012

  Op 26 april 2012 zijn meer dan 100 bewoners van Driemanspolder naar Het Oranje Nassau College gekomen om samen met de gemeente, woningbouwcorporaties en andere organisaties over de toekomst van hun wijk te praten. Veel van deze bewoners hadden een paar weken eerder meegedaan aan een enquête over het heden en de toekomst van de wijk.

  Lees meer
 • Enquête

  (09-05-2012)

  In de maand april heeft u een online enquête in kunnen vullen. Bekijk hier de uitkomsten van deze enquête.

 • Document download informatie:

  (06-11-2012)

  Bestanden met de extensie .pdf kunnen gelezen worden met bijvoorbeeld: Adobe Reader

Kies een wijk:

Wijk
Wijken in Zoetermeer (imagemap) Oosterheem Bedrijventerreinen Rokkeveen Meerzicht Driemanspolder Dorp Buitengebied Buytenwegh - De Leyens Centrum Palenstein Noordhove Seghwaert