De locatie Cadenza 2 aan de Italiëlaan is al enige jaren in beeld om woningbouw voor jonge starters te realiseren. Het plan bestond oorspronkelijk uit 60 appartementen voor jongeren. Hierover heeft intensieve samenspraak met omwonenden plaatsgevonden. Om financiële redenen werd in 2016 door de raad geen groen licht gegeven aan een verdere ontwikkeling van de locatie.

Het college heeft nu, mede op verzoek van de raad (zie raadsvergadering van 13 februari 2017, de mogelijkheden onderzocht voor een budget neutrale ontwikkeling en een mix van huur- en koopappartementen op de locatie Cadenza 2. De gemeenteraad wil dit najaar een besluit nemen over het voorstel.

Meer informatie kunt u vinden in het raadsvoorstel 'Scenario's Cadenza 2'.

Informatie over de nieuwe plannen

Cadenza 2

Korte terugblik

In oktober en december 2015 gingen omwonenden van de locatie Cadenza 2 tijdens samenspraakbijeenkomsten in discussie over de woningbouwplannen, gaven hun mening hierover en was er gelegenheid om vragen te stellen. Hier vindt u de documenten hierover.

Documenten