Wijkteam

Home > Buytenwegh De Leyens > Wijkteam

Wijkteam

Het wijkteam werkt aan de kwaliteit van de woon- en leefomgeving. Het wijkteam bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeente, woningcorporaties, politie en welzijnsinstellingen.

 • Sabrina Verbarendse-Kortekaas, wijkregisseur

  Sabrina Verbarendse

  Bij mij kunt u terecht met vragen over het gemeentelijk beleid, het wijkplan, ideeën voor het verbeteren van de wijk en verder alle zaken die te maken hebben met de kwaliteit van de woon- en leefomgeving.

  Telefoon: 14 079

 • Variël Bunsee, administratieve ondersteuning van de wijkregisseur Buytenwegh en De Leyens

  Variel Bunsee

  Ik ondersteun de wijkregisseur van de wijken Buytenwegh en De Leyens bij haar dagelijkse activiteiten en leg contacten met zowel bewoners als ketenpartners.


  Bij mij kunt u terecht voor de Wijk aan Zet-subsidies voor de wijken Buytenwegh en De Leyens.

 • Cor van Peufflik, wijkbeheerder

  Ik ben verantwoordelijk voor het dagelijks beheer en onderhoud van de openbare ruimte in de wijk. U kunt me bereiken via telefoonnummer 14 079.

 • Reinier Gillissen beheermanager

  Reinier Gillissen is de beheermanager van de gemeente Zoetermeer voor de wijk Buytenwegh De Leyens.

 • Handhavers

  In elke wijk in Zoetermeer zijn handhavers actief. U herkent ze aan speciale uniformen. De handhavers houden toezicht in de wijk, zowel op het gebied van veiligheid als op vervuiling. Er wordt o.a. gelet op hondenoverlast, fout geparkeerde voertuigen en naleving van verleende vergunningen. Als Buitengewoon Opsporings Ambtenaren (BOA's) in dienst van de gemeente Zoetermeer zijn zij bevoegd om bekeuringen uit te schrijven. Klachten die bij de gemeente binnenkomen worden door de handhavers afgehandeld. Meldingen kunt u online doen via de MijnGemeente app.
  Meer over handhaving in Zoetermeer

 • Wijkagenten

  Bij de wijkagenten kunt u terecht voor meldingen en informatie over openbare orde en veiligheid.
  Meer over de wijkagenten in Buytenwegh De Leyens

 • Johan Roest, buurtpastor bij Halte 2717

  Johan Roest

  Inloop op dinsdag, woensdag en donderdag (zie www.Halte2717.nl).

  Halte 2717 wil een pleisterplaats zijn voor iedereen uit de wijk. Mensen zijn van harte welkom voor gesprek en ontmoeting of juist stilte. Een ieder kan met zijn vragen en problemen terecht en vindt een luisterend oor.

  Lees meer
 • Samira Elmahi, Wmo maatwerk

  Samira Elmahi

  Wij zijn het Wmo-bedrijf van Ipse de Bruggen. We zijn specialist in het ondersteunen van mensen die door verschillende omstandigheden de grip op hun eigen leven kwijt zijn. Wij bieden ondersteuning op verschillende manieren: individueel en/of in groepsverband in de vorm van dagbesteding.

  Lees meer
 • Iris Lindner en Myriam Houben, cliëntondersteuners MEE

  foto cliëntondersteuner

  Wij, Iris Lindner en Myriam Houben zijn cliëntondersteuners in de wijk Buytenwegh de Leyens. Soms zijn er momenten in het leven waarop het allemaal niet zo lekker loopt. Dan is het goed om te weten dat u bij MEE terecht kunt. MEE is dé expert voor mensen met een beperking en hun omgeving.

  Lees meer
 • Anton Niese, opbouwwerker MOOI welzijn

  Anton Niese

  Als praktijkopleider ben ik verbonden aan Bus63. Bus63 van Mooi welzijn helpt en ondersteunt bewoners bij het verbeteren van hun woonplezier en veiligheid in de straat, buurt of wijk.

  Lees meer
 • Simone Wijga Sociaal Makelaar Palet Welzijn

  Simone Wijga

  Mijn naam is Simone Wijga en ben werkzaam als Sociaal Makelaar bij Palet Welzijn in de wijken Buytenwegh en De Leyens. Voor vragen over activiteiten en een zinvolle dagbesteding kunt u bij mij terecht. Daarnaast coördineer ik een aantal activiteiten voor senioren in bovengenoemde wijken.

  Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag en donderdag.

  Telefoonnummer: 088-023 4243. E-mail: s.wijga@paletwelzijn.nl

 • Linda Spanjersberg, zorgmanager Stichting Middin

  Linda Spanjersberg

  Ik ben Linda Spanjersberg en ik ben werkzaam als zorgmanager voor Stichting Middin, onder andere op twee woonlocaties aan de Leopoldhove. Middin biedt ondersteuning op maat in de provincie Zuid-Holland. Tijdelijk of voor langere tijd. Voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, niet-aangeboren hersenletsel of ouderdomsaandoeningen. Aan huis, in de wijk, in activiteitencentra en op woonlocaties.

  Voor informatie of vragen verwijs ik u graag door naar www.middin.nl of ons algemene telefoonnummer 070-322 2246.

 • Cindy Duyvestijn, preventieverpleegkundige Plicare

  Cindy Duyvestijn

  De preventieverpleegkundige van Plicare werkt onafhankelijk, preventief en wijkgericht met positieve gezondheid als uitgangspunt. Ons motto is: als je er op tijd bij bent kun je veel zorgen voorkomen. Wij ondersteunen wijkbewoners met als doel een positieve bijdrage te leveren aan het dagelijkse leven op de manier die bij hen past. Dit doen wij door individuele gesprekken bij de wijkbewoner thuis en door het geven van groepsvoorlichtingen Wij werken daarbij zo nodig samen met al diegenen rondom de cliënt zoals: naasten, vrijwilligers en professionals.

  Lees meer
 • Sabine Wendling, Palet Welzijn Cliëntondersteuner

  Sabine Wendling

  Als cliëntondersteuner ben ik er voor de zelfstandig wonende senioren en hun naasten. U kunt bij mij terecht voor vragen, ondersteuning en advies op het gebied van wonen, hulp, zorg, welzijn en administratie. Ik kan u ook helpen bij het voorbereiden van een gesprek met bijvoorbeeld de gemeente of bij het aanvragen van een hulpmiddel of voorziening.

  Lees meer
 • Samenlevingsopbouw Buurtwerk

  Vergroot afbeelding: Team samenlevingsopbouw Zoetermeer

  Sinds mei 2020 is bij Buurtwerk Zoetermeer het team Samenlevingsopbouw van start gegaan. Dit team bestaat uit 3 buurtverbinders, te weten: Anya van Hees, Shakeji Jermias en Suzanne Luyken.

  Lees meer
 • Milou van Loenen, sociaal cultureel werker PiëzoCentrum Buytenwegh

  Milou van Loenen

  Piëzo houdt zich bezig met wijkgerichte participatie, integratie en emancipatie in Zoetermeer vanuit de PiëzoCentra in een aantal wijken waaronder de wijk Buytenwegh. Het PiëzoCentrum biedt activiteiten, cursussen, stageplekken en vrijwilligerswerk voor alle wijkbewoners. Er is voor elk wat wils! Heeft u ideeën of wilt u een keer kijkje nemen? Bel 079-888 7474 of kijk op www.stichtingpiezo.nl en binnen lopen mag altijd! Het adres is Cesar Franckrode 62-64.

  Lees meer
 • Jeanine Pelle, wijkcoach Kwadraad

  Jeanine Pelle

  Als wijkcoach van de wijken Buytenwegh en de Leyens  ben ik het eerste meldpunt waar zorgen gemeld mogen worden over mensen die zelf niet de stap kunnen maken om contact op te nemen met de hulpverlening. Bij deze mensen ga ik op huisbezoek of spreek ergens anders af om de problemen samen met de cliënt aan te pakken of doorverwijzen naar gepaste hulpverlening.

  Lees meer
 • Wouter van Zijl, woonconsulent bij Vidomes

  Mijn naam is Wouter van Zijl. Ik ben woonconsulent bij Vidomes. Vidomes participeert in de wijkteams in Zoetermeer middels de senior consulenten. Doelstelling hiervan is om samen met andere partners van het wijkteam te zorgen voor Leefkwaliteit in de wijken. De senior zorgt er voor dat de hoe visie, beleid en uitvoering van Vidomes kunnen worden ingeschoven in dat van de andere partners.

  Ik ben te bereiken via telefoonnummer 079-344 6161 of via het e-mailadres info@zoetermeer.vidomes.nl. Website: www.vidomes.nl.

 • Wicorel Koning

  Vergroot afbeelding: Wicorel Koning

  Mijn naam is Wícorel Koning en ik ben Coördinator Mantelzorg bij ZoSamen Palet Welzijn. Ik ben er voor iedereen met vragen rondom het zorgen voor iemand die (langdurig) ziek of gehandicapt is. Vragen over bijvoorbeeld: voorzieningen, financiën, hulp thuis, hulp door een vrijwilliger maar ook over de balans met jezelf: hoe je de zorg combineert met werk, het gezin of andere verplichtingen zonder een burn-out te krijgen. Ik ben op werkdagen te bereiken via telefoonnummer 088-023 4223 en via e-mail w.koning@paletwelzijn.nl.

Contact

Telefoon: 14 079

Iets melden

Sneller meldingen doen via app

Iets verloren of gevonden

www.zoetermeer.nl/verloren-gevonden

Kies een wijk:

Wijk
Wijken in Zoetermeer (imagemap) Oosterheem Bedrijventerreinen Rokkeveen Meerzicht Driemanspolder Dorp Buitengebied Buytenwegh - De Leyens Centrum Palenstein Noordhove Seghwaert