Onderhoud in uw buurt

Home > Buytenwegh De Leyens > Onderhoud in uw buurt

Onderhoud in uw buurt

Een leefbare stad is een stad met buurten die schoon, heel en veilig zijn en waarin het aantrekkelijk is om te vertoeven. De gemeente werkt in uw wijk, samen met aannemers, aan een goede kwaliteit van het openbaar gebied. Dit bestaat onder meer uit wegen, straten, bomen, groenvakken, parken, watergangen en sport- en spelvoorzieningen. De gemeente kan dit niet alleen. Daarvoor is ook uw hulp nodig. Wij willen daarom meer gaan samenwerken met bewoners, scholen, bedrijven en andere organisaties, initiatieven voor de buurt ondersteunen en samen met u uitvoeren.

 • Werk in uitvoering

  verkeersbord werk in uitvoering

  Welke werkzaamheden worden op dit moment uitgevoerd in uw wijk? Kijk voor een overzichtskaart met werkzaamheden en mogelijke verkeershinder op www.zoetermeer.nl/wegwerkzaamheden.

  Vragen over werkzaamheden? Bel 14 079 of maak gebruik van het contactformulier.

 • Cor van Peufflik, wijkbeheerder

  bloemlogo uit gemeentevlag

  Ik ben verantwoordelijk voor het dagelijks beheer en onderhoud van de openbare ruimte in de wijk en ben beheerder van de begraafplaats.

  U kunt contact met mij opnemen via telefoonnummer 14 079.
  U kunt ook online een melding doen over de openbare ruimte.

 • Integraal onderhoud

  logo Hoek

  Per 1 maart 2015 is Hoek Hoveniers aan de slag voor het integraal onderhoud in de wijken Buytenwegh De Leyens en Meerzicht. Marcel van der Ende, junior projectleider bij Hoek, is dagelijks aanwezig in de wijken en kijkt samen met de gemeente en u naar verbeteringen voor de leefomgeving.

  Lees meer
 • Openbare verlichting en verkeersregelinstallaties

  Vanaf 19 januari 2020 voert het bedrijf CityTecBV het dagelijks onderhoud uit aan openbare verlichting (OV) en verkeersregelinstallaties (VRI). CityTecBV is een specialist in de openbare ruimte op het gebied van openbare verlichting en verkeersregelinstallaties. Binnen Zoetermeer voeren zij de onderhoudswerkzaamheden uit in opdracht van de gemeente.
  Meer over openbare verlichting en verkeersregelinstallaties

Contact

Telefoon: 14 079

Iets melden

Sneller meldingen doen via app

Iets verloren of gevonden

www.zoetermeer.nl/verloren-gevonden

Kies een wijk:

Wijk
Wijken in Zoetermeer (imagemap) Oosterheem Bedrijventerreinen Rokkeveen Meerzicht Driemanspolder Dorp Buitengebied Buytenwegh - De Leyens Centrum Palenstein Noordhove Seghwaert