Burgerberaad afvalbeleid

Het burgerberaad heeft al 3 bijeenkomsten gehad - we zijn dus al over de helft! In de eerste 2 bijeenkomsten leerden de deelnemers alles over afvalbeleid en de bijbehorende dilemma's. Op 16 mei, tijdens de derde bijeenkomst, begonnen ze met het opstellen van hun adviezen. Bekijk het filmpje!

Komende maand gaat het burgerberaad verder met het schrijven en aanscherpen van de adviezen. Eind juni gaat het burgerberaad stemmen over alle adviezen en worden de adviezen waar een meerderheid voor is, als een zwaarwegend advies aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders tijdens een feestelijk moment.

Meer weten? Ga dan naar www.zoetermeer.nl/burgerberaad, hier kunt u zich ook inschrijven voor de nieuwsbrief.