Helaas is het opnieuw inrichten van de Brusselstraat vertraagd. Zodra bekend is wanneer dit gaat gebeuren zullen wij dit laten weten.

De bestaande fietsstraat van het Buitenom en Burgemeester Wegstapelplein wordt verlengd via de Brusselstraat tot aan de oversteek bij het Hogerop. De huidige weg wordt ingericht als een fietsstraat waar de auto te gast is.

Autoverkeer behoudt in de toekomstige situatie de toegang tot de Brusselstraat. De aanwezige parkeerplaatsen en laad- en loszone blijven gehandhaafd. Voor politie en brandweer blijven de inritten aan de Brusselstraat behouden.

Door de omvorming naar fietsstraat kan het huidige fietspad ter hoogte van de Brusselstraat komen te vervallen. Die ruimte wordt ingericht met een comfortabele, overdekte fietsenstalling met een ruime capaciteit (project Upgrade Stadshart). In de nieuwe rijwielstalling wordt rekening gehouden met voldoende ruimte voor bromfietsen/scooters en fietsen met bijzondere afmetingen en accessoires.

De bestaande bomen op de Brusselstraat blijven gehandhaafd. De bestrating ter plaatse van de bomen en de rijwielstalling zal bestaan uit de bekende rode Stadshart bakstenen. De openbare verlichting wordt vervangen door led verlichting.

Op 28 november 2017 vond een informatieavond plaats. Daarnaast hebben we via de mail reacties op de plannen ontvangen. De reacties worden meegewogen in de totstandkoming van het definitieve ontwerp. Op 18 januari 2018 stond het ontwerp op de agenda van de Verkeerscommissie.

Heeft u vragen?

projectenpmv@zoetermeer.nl

Huidige situatie Brusselstraat