Samen met de woningbouwcorporatie Vidomes, de wijkagent, jongerenwerk van Buurtwerk en 'Kom naar buiten' gaan we in gesprek met de inwoners. Hoe ervaren zij hun buurt? Wat kan er beter? Hoe hebben ze de coronatijd beleefd en waar hebben zij hulp bij nodig?

Dit alles onder het genot van een kopje koffie of thee en wat lekkers.