Transformatie sociaal domein

Home > Bestuur > Transformatie sociaal domein

Transformatie sociaal domein

RSS

Projecten

  • Inkoop diensten sociaal domein gebiedsgerichte sturing 2021-2024

    Op deze pagina treft u alle informatie en publicaties aan betreffende de procedure voor sociale & specifieke diensten ex art. 2.38 Aanbestedingswet 2012 waarmee de gemeente Zoetermeer in overleg met aanbieders/welzijnsorganisaties wil komen tot gunning van de opdracht aan een samenwerkingsverband van aanbieders/welzijnsorganisaties. Via Tenderned heeft op 1 september 2020 een (voor)aankondiging van de formele procedure plaatsgevonden. Het overleg met aanbieders/welzijnsorganisaties loopt vanaf 2019 en staat open voor iedere potentiële gegadigde.

Bezoekadres college van B&W / Raadzaal

Stadhuis-Forum

Engelandlaan 502
2711 EB Zoetermeer

Contact:

College van B&W
Gemeenteraad