Programmabegroting

Home > Bestuur > Programmabegroting

Programmabegroting

  • Programmabegroting 2021-2024

    Er is sprake van een beleidsarme Programmabegroting 2021-2024. De begroting is ondanks het pakket bezuinigingsmaatregelen van vorig jaar nog niet in evenwicht. Dat leidde tot een dilemma: aanvullend bezuinigen of lastenverzwaring? Of wachten we de financiële verhouding tussen rijk en gemeenten af? Er wordt afgezien van nieuwe bezuinigingsmaatregelen en er wordt terughoudend omgegaan met nieuw beleid dat structurele dekking vraagt. Wat dat betreft bevat deze programmabegroting hoofdzakelijk voorstellen tot nieuw beleid met dekking uit daarvoor bestemde reservemiddelen of afzonderlijke rijksvergoedingen.

  • Huishoudboekje gemeente Zoetermeer

    In de film 'Het huishoudboekje van de gemeente Zoetermeer' leggen wij uit wat de samenhang tussen collegeprogramma, perspectiefnota, begroting, jaarverslag en jaarrekening is.

Bezoekadres college van B&W / Raadzaal

Stadhuis-Forum

Engelandlaan 502
2711 EB Zoetermeer

Contact:

College van B&W
Gemeenteraad