Programmabegroting

Home > Bestuur > Programmabegroting

Programmabegroting

  • Zoetermeer geeft met begroting 2020 signaal af aan de landelijke politiek

    In de Programmabegroting 2020-2023 is het pakket aan bezuinigingsmaatregelen verwerkt, waaraan de gemeenteraad eerder in het voorjaarsdebat richting heeft gegeven. Met de Perspectiefnota 2020 dacht de gemeente een structurele sluitende begroting te kunnen presenteren. Echter de financiële situatie is sindsdien verslechterd.


    Hoewel de begroting voor 2020 sluitend is, geldt dit niet voor de daarop volgende jaren. Dit komt vooral door de steeds verder stijgende kosten op het gebied van jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en het uitblijven van voldoende structurele compensatie van deze kosten door het rijk. Een besluit hierover wordt overgelaten aan het volgend kabinet.

  • Huishoudboekje gemeente Zoetermeer

    In de film 'Het huishoudboekje van de gemeente Zoetermeer' leggen wij uit wat de samenhang tussen collegeprogramma, perspectiefnota, begroting, jaarverslag en jaarrekening is.

Bezoekadres college van B&W / Raadzaal

Stadhuis-Forum

Engelandlaan 502
2711 EB Zoetermeer

Contact:

College van B&W
Gemeenteraad