Programmabegroting

Home > Bestuur > Programmabegroting

Programmabegroting

  • Programmabegroting 2019-2022

    Het in mei aangetreden college van Zoetermeer heeft zijn eerste begroting aangeboden aan de gemeenteraad. De begroting laat een tekort zien van circa 2%. De voornaamste reden is dat de jeugdhulp meer kost dan begroot. De hogere kosten voor jeugdhulp komen onder meer door hogere tarieven, een verschuiving naar duurdere zorgtrajecten en een toename van kinderen die hulp nodig hebben. Het college stelt aan de raad diverse maatregelen voor om het begrotingstekort zo goed mogelijk te beperken.

    Het Afrondend begrotingsvoorstel 2019 is een aanvulling op de Programmabegroting 2019-2022 en presenteert voorstellen om het begrotingstekort 2019 van dekking te voorzien.

  • Huishoudboekje gemeente Zoetermeer

    In de film 'Het huishoudboekje van de gemeente Zoetermeer' leggen wij uit wat de samenhang tussen collegeprogramma, perspectiefnota, begroting, jaarverslag en jaarrekening is.

Bezoekadres college van B&W / Raadzaal

Stadhuis-Forum

Engelandlaan 502
2711 EB Zoetermeer

Contact:

College van B&W
Gemeenteraad