Perspectiefnota 2018

Home > Bestuur > Perspectiefnota > Perspectiefnota 2018

Perspectiefnota 2018

Zoetermeer staat er goed voor. Zowel de schatkist van de gemeente als de ambities van het gemeentebestuur zijn gezond. Aan het begin van deze collegeperiode bevond het land zich nog volop in de economische crisis. Zoetermeer heeft daar op ingespeeld door een verantwoord financieel beleid te voeren. Zoetermeer is steeds financieel gezond gebleven en de stad kan direct meebewegen met het economisch herstel. Ook komend jaar wordt ambitie getoond. De ontwikkeling waarin Zoetermeer de komende 10-15 jaar blijft groeien, wordt aangeduid met Schaalsprong.

De Perspectiefnota 2018 beschrijft wat de gemeente in 2018 en de jaren daarna gaat doen. De belangrijkste punten zijn investeren in woningbouw, in belangrijke stedelijke gebieden en in sport.

Een verkorte versie van het beleidsperspectief is te lezen via www.zoetermeer.eu/politiek/nota/2018/

Bezoekadres college van B&W / Raadzaal

Markt 10, 2711 CZ Zoetermeer

Contact:

College van B&W
Gemeenteraad