Perspectiefnota

Home > Bestuur > Perspectiefnota

Perspectiefnota

  • Huishoudboekje gemeente Zoetermeer

    In de film 'Het huishoudboekje van de gemeente Zoetermeer' leggen wij uit wat de samenhang tussen collegeprogramma, perspectiefnota, begroting, jaarverslag en jaarrekening is.

  • Perspectiefnota 2020

    De Perspectiefnota 2020 bestaat uit voorstellen voor maatregelen in de vorm van vernieuwingen, investeringen en bezuinigingen. De gemeente heeft een tekort van ruim € 12 miljoen op de begroting. Hiervan is € 9 miljoen ontstaan bij de overdracht van de Jeugdzorg van het rijk naar de gemeenten in 2015. Zoetermeer is toen - net als alle andere gemeenten - door het rijk financieel gekort. Dit tekort wordt opgevangen met voorstellen in de vorm van vernieuwingen, investeringen en bezuinigingen uitgewerkt in de Perspectiefnota 2020. We zorgen er voor dat we kunnen blijven investeren in onze stad en haar inwoners. De maatregelen hebben effect op iedereen in onze stad. De bijlagen bij de Perspectiefnota vindt u in het raadsinformatiesysteem.

Archief

Bezoekadres college van B&W / Raadzaal

Stadhuis-Forum

Engelandlaan 502
2711 EB Zoetermeer

Contact:

College van B&W
Gemeenteraad