Nevenfuncties

Nevenfuncties

Burgemeester, wethouders en leden van de raad moeten hun nevenfuncties openbaar maken. Dat staat in de Gemeentewet.

De lijsten met nevenfuncties kunt u ook bekijken bij de Omgevingsbalie op het Publieksplein.

Op dit moment wordt het overzicht geactualiseerd vanwege het benoemen van waarnemend burgemeester de heer J.P.J. Lokker.

Bezoekadres college van B&W / Raadzaal

Stadhuis-Forum

Engelandlaan 502
2711 EB Zoetermeer

Contact:

College van B&W
Gemeenteraad