Nevenfuncties

Nevenfuncties

Burgemeester, wethouders en leden van de raad moeten hun nevenfuncties openbaar maken. Dat staat in de Gemeentewet.

De lijsten met nevenfuncties kunt u ook bekijken bij de Omgevingsbalie, tijdelijk gevestigd aan de Duitslandlaan 440.

Bezoekadres college van B&W / Raadzaal

Markt 10, 2711 CZ Zoetermeer

Contact:

College van B&W
Gemeenteraad