Openbare registers

Home > Bestuur > College van B&W > Openbare registers

Openbare registers

 • Nevenfuncties

  Burgemeester, wethouders en leden van de raad moeten hun nevenfuncties openbaar maken. Dat staat in de Gemeentewet.

  Lees meer
 • Onkosten

  Het college van burgemeester en wethouders heeft tijdens de vergadering van 3 juni 2013 besloten om halfjaarlijks een overzicht van de buiten de onkostenvergoeding (of ambtstoelage) gemaakte en door de gemeente betaalde kosten van de collegeleden te publiceren. Het betreft de kosten ten aanzien van het vervoer, functionele lunches, consumpties, diners, buitenlandse reizen en representatie.

  Lees meer
 • Register excursies, evenementen en buitenlandse reizen

  Op grond van de Gedragscode Integriteit burgemeester en wethouders van Zoetermeer worden excursies, evenementen en buitenlandse reizen van het college gemeld en geregistreerd.

  Lees meer
 • Register geschenken

  Op grond van de Gedragscode politieke ambtsdragers worden geschenken en giften die een politieke ambtsdrager uit hoofde van zijn functie ontvangt gemeld en geregistreerd, tenzij de geschatte waarde € 50,- of minder is.

  Lees meer

Bezoekadres college van B&W / Raadzaal

Stadhuis-Forum

Engelandlaan 502
2711 EB Zoetermeer

Contact:

College van B&W
Gemeenteraad