Nieuws van de raad

Home > Bestuur > Nieuws van de raad

Nieuws van de raad

 • Nieuwsbrief gemeenteraad 10 juli 2018

  (11-07-2018)
  Vergroot afbeelding: Stadhuis Zoetermeer

  Wilt u meer weten over de activiteiten van de gemeenteraad? Ontvang dan voortaan de nieuwsbrief van de raad per mail.
  - Bekijk de nieuwsbrief van 10 juli 2018
  - Aanmelden voor de nieuwsbrief

 • Raad met zomerreces

  (11-07-2018)

  De raad is van 16 juli tot en met 26 augustus 2018 met zomerreces. Gedurende deze periode vinden er geen commissie- en/of raadsvergaderingen plaats.

  Lees meer
 • Voorjaarsdebat 2018: raad geeft richting aan begroting

  (29-06-2018)

  De gemeenteraad van Zoetermeer heeft tijdens het voorjaarsdebat uitgebreid gesproken over de (financiële) koers van de gemeente in 2019 en de jaren daarna. De financiële positie van de gemeente Zoetermeer is gezond. Er ligt een ambitieus coalitieakkoord met plannen om de komende jaren in de stad te investeren. De raad heeft op 28 juni 2018 met de Perspectiefnota richting gegeven aan de begroting 2019. De 12 raadsfracties deden veel voorstellen in de vorm van moties en amendementen. Het college zal de aangenomen voorstellen betrekken bij het opstellen van de begroting waarin ook het coalitieakkoord verder wordt uitgewerkt.

  Lees meer
 • Rick de Bruijn wint wisseltrofee scholierendebat MBORijnland

  (21-06-2018)

  Rick de Bruijn is uitgeroepen tot winnaar van het jaarlijkse scholierendebat van MBORijnland. Hij is één van de ruim 90 eerstejaars ICT-studenten die donderdagochtend 21 juni 2018 met elkaar het debat aangingen in de raadzaal van de gemeente Zoetermeer.

  Lees meer
 • Raad benoemt wethouders en nieuwe raadsleden

  (30-05-2018)

  De gemeente Zoetermeer heeft een nieuw college. Na een debat over het coalitieakkoord, heeft de gemeenteraad dinsdagavond 29 mei 2018 besloten mevrouw M.J.M. van Driel, mevrouw J.W. Groeneveld, de heer J. Iedema, mevrouw I. ter Laak, de heer R.C. Paalvast en de heer M.J. Rosier te benoemen tot (voltijd) wethouder.

  Lees meer
 • Afscheid vertrekkende raadsleden en installatie nieuwe gemeenteraad

  (26-03-2018)

  Vanavond, 26 maart, wordt onder andere afscheid genomen van de huidige gemeenteraad. De vergadering begint om 20.00 uur in de nieuwe raadzaal (ingang Engelandlaan 502). Iedereen is van harte welkom. Bekijk hier de volledige agenda.

  Donderdag 29 maart vindt de installatie plaats van de nieuwe raad. Dan leggen de nieuwe raadsleden de eed of belofte af. Ook deze vergadering begint om 20.00 uur in de raadzaal. Bekijk hier de volledige agenda.

 • Begrotingsdebat 2017: Zoetermeer verder ontwikkelen

  (08-11-2017)

  Zoetermeer staat er financieel goed voor. De begroting is op orde en er is geld voor nieuw beleid. Deze gezonde financiële situatie maakt het mogelijk om kansen te benutten en tegenvallers op te vangen. De raad stemde op 6 november 2017 in met de begroting 2018-2021 met uitzondering van de SP-fractie.

  Lees meer
 • Begrotingsdebat 2017: raad praat over uitgaven gemeente

  (24-10-2017)

  Op maandag 30 oktober en 6 november 2017 vindt het begrotingsdebat plaats. Dan bespreekt de raad de programmabegroting 2018-2021 die het college aan de raad heeft gepresenteerd. Elk jaar praat de gemeenteraad over de vraag hoeveel geld de gemeente de komende jaren gaat uitgeven en waaraan. Hiervoor wordt ruim de tijd genomen. De programmabegroting bevat de vertaling van de uitkomsten van het voorjaarsdebat dat plaatsvond op 19 en 26 juni van dit jaar. De voorstellen die in het voorjaarsdebat op een meerderheid van de raad konden rekenen zijn hierin direct geïntegreerd.

  Lees meer
 • Inwoners presenteren ideeën aan raad

  (06-10-2017)

  Veel raads- en commissieleden waren aanwezig tijdens de eerste motie- en ideeënmarkt van de gemeenteraad op dinsdag 3 oktober 2017. In de raadzaal presenteerde een aantal inwoners hun ideeën voor een beter Zoetermeer. Doel was om raadsleden hun idee te laten 'adopteren' en deze uiteindelijk te verwerken in een motie. Of dit gelukt is, zal blijken tijdens het begrotingsdebat.

  Lees meer

Bezoekadres college van B&W / Raadzaal

Engelandlaan 502
2711 EB Zoetermeer

Contact:

College van B&W
Gemeenteraad