Nieuws van de raad

Home > Bestuur > Nieuws van de raad

Nieuws van de raad

 • Geen vergaderingen tijdens reces

  (20-02-2018)

  In verband met het voorjaarsreces, vinden er van maandag 26 februari tot en met vrijdag 2 maart geen raads- en commissievergaderingen plaats.

  De eerstvolgende raadsvergadering is op maandag 5 maart.

  Agenda raadsvergadering 5 maart 2018

 • Terugkijken commissievergaderingen 12 februari

  (13-02-2018)

  De commissievergaderingen van 12 februari 2018 kunt u hier terugkijken.

  Helaas is er iets misgegaan met de uitzendingen. Deze zijn gewisseld. Dit betekent dat de vergadering van de commissie Stad is terug te luisteren onder het kopje Samenleving. De commissie Samenleving kunt u terugzien onder Stad.

  Excuses voor het ongemak.

 • Nieuwsbrief gemeenteraad februari 2018

  (02-02-2018)
  Vergroot afbeelding: Stadhuis Zoetermeer

  Wilt u meer weten over de activiteiten van de gemeenteraad? Ontvang dan voortaan de nieuwsbrief van de raad per mail.
  - Bekijk de nieuwsbrief van februari 2018
  - Aanmelden voor de nieuwsbrief

 • Begrotingsdebat 2017: Zoetermeer verder ontwikkelen

  (08-11-2017)

  Zoetermeer staat er financieel goed voor. De begroting is op orde en er is geld voor nieuw beleid. Deze gezonde financiële situatie maakt het mogelijk om kansen te benutten en tegenvallers op te vangen. De raad stemde op 6 november 2017 in met de begroting 2018-2021 met uitzondering van de SP-fractie.

  Lees meer
 • Begrotingsdebat 2017: raad praat over uitgaven gemeente

  (24-10-2017)

  Op maandag 30 oktober en 6 november 2017 vindt het begrotingsdebat plaats. Dan bespreekt de raad de programmabegroting 2018-2021 die het college aan de raad heeft gepresenteerd. Elk jaar praat de gemeenteraad over de vraag hoeveel geld de gemeente de komende jaren gaat uitgeven en waaraan. Hiervoor wordt ruim de tijd genomen. De programmabegroting bevat de vertaling van de uitkomsten van het voorjaarsdebat dat plaatsvond op 19 en 26 juni van dit jaar. De voorstellen die in het voorjaarsdebat op een meerderheid van de raad konden rekenen zijn hierin direct geïntegreerd.

  Lees meer
 • Inwoners presenteren ideeën aan raad

  (06-10-2017)

  Veel raads- en commissieleden waren aanwezig tijdens de eerste motie- en ideeënmarkt van de gemeenteraad op dinsdag 3 oktober 2017. In de raadzaal presenteerde een aantal inwoners hun ideeën voor een beter Zoetermeer. Doel was om raadsleden hun idee te laten 'adopteren' en deze uiteindelijk te verwerken in een motie. Of dit gelukt is, zal blijken tijdens het begrotingsdebat.

  Lees meer
 • Dinsdag 3 oktober motie- en ideeënmarkt

  (28-09-2017)

  Op dinsdagavond 3 oktober 2017 presenteert een aantal Zoetermeerders hun idee aan raadsleden. Dit gebeurt tijdens de eerste motie- en ideeënmarkt van de gemeenteraad.

  Lees meer
 • Boin en Velner benoemd tot raadslid voor de SP-fractie

  (12-09-2017)

  De Zoetermeerse gemeenteraad heeft op 11 september 2017 de heren J.W.H. (Jan) Boin en J.A.L. (Jan) Velner benoemd tot raadslid voor de SP-fractie. Deze benoemingen vloeien voort uit het vertrek van ing. W.D. (Daniël) Westhoek en F. (Fred) van Elleswijk.

  Lees meer
 • Doe mee aan motie- en ideeënmarkt

  (31-08-2017)

  Er kunnen geen ideeën meer worden ingediend. De inschrijving is inmiddels gesloten.
  Op dinsdagavond 3 oktober 2017 organiseert de gemeenteraad van Zoetermeer voor de eerste keer een motie- en ideeënmarkt. Tijdens deze markt kunt u als inwoner, bedrijf en/of instelling uw (kleinschalige) idee of initiatief voor een beter Zoetermeer zelf onder de aandacht brengen van raadsleden en laten 'adopteren'. Bij voldoende steun van raadsleden, wordt er over uw idee gestemd in de raad. Wie weet wordt uw idee dan ook daadwerkelijk uitgevoerd.

  Lees meer
 • Afscheid raadslid Daniël Westhoek

  (04-07-2017)
  Vergroot afbeelding: burgemeester en Daniël Westhoek

  De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van 3 juli 2017 afscheid genomen van raadslid en fractievoorzitter van de SP, de heer ing. W.D. (Daniël) Westhoek. Hij is 11 jaar raadslid geweest. U kunt de speeches van de voorzitter en nestor van de raad en van Daniël Westhoek zelf terugzien via de internetuitzending (dit begint al bij punt 10a).

 • Voorjaarsdebat 2017: raad geeft richting aan begroting

  (27-06-2017)

  De gemeenteraad van Zoetermeer heeft tijdens het voorjaarsdebat uitgebreid gesproken over de financiële koers van de gemeente in 2018 en de jaren daarna. De raad heeft met de Perspectiefnota op 26 juni 2017 richting gegeven aan de begroting voor 2018. De raadsfracties deden veel voorstellen in de vorm van moties en amendementen. De aangenomen voorstellen zal het college betrekken bij het opstellen van de begroting.

  Lees meer
 • Daryl Holling wint wisseltrofee scholierendebat ID-College

  (15-06-2017)

  Daryl Holling is uitgeroepen tot winnaar van het jaarlijkse scholierendebat van het ID-College. Hij is één van de ruim 80 eerstejaars ICT-studenten die donderdagmiddag 15 juni 2017 met elkaar het debat aangingen in de raadzaal van de gemeente Zoetermeer. Namens de gemeenteraad trad Daniel Westhoek op als debatleider. De jury bestond uit de raadsleden Yvonne Bink, Jordy Boerboom en Jan Willem Schotel.

  Lees meer
 • Mevrouw Van Driel benoemd tot wethouder

  (09-05-2017)

  De Zoetermeerse gemeenteraad heeft mevrouw M.J.M. (Margreet) van Driel op maandag 8 mei 2017 benoemd tot wethouder binnen het college van burgemeester en wethouders.

  Lees meer
 • Extra nieuwsbrief gemeenteraad van 13 april 2017

  (13-04-2017)
  Vergroot afbeelding: Stadhuis, gezien vanaf de Dobbe

  Wilt u meer weten over de activiteiten van de gemeenteraad? Ontvang dan voortaan de nieuwsbrief van de raad per mail.
  - Bekijk de nieuwsbrief van 13 april 2017
  - Aanmelden voor de nieuwsbrief

 • Audio uitzending commissie Samenleving 6 maart niet compleet

  (07-03-2017)

  In verband met een technische storing zijn de eerste 20 minuten van de commissie Samenleving (Ondernemershuis) van 6 maart niet terug te luisteren via internet. Excuses voor het ongemak.

 • Raad neemt afscheid van kinderburgemeester Merinde Aalders

  (20-02-2017)
  Vergroot afbeelding: Merinde Aalders

  De gemeenteraad heeft op 13 februari 2017 officieel afscheid genomen van kinderburgemeester Merinde Aalders. Merinde (10 jaar) werd op 18 januari 2016 voor een jaar benoemd tot eerste kinderburgemeester van Zoetermeer. De voorzitter van de raad, burgemeester Aptroot, bedankte Merinde voor haar inzet. Hij vertelde dat ze het afgelopen jaar heel veel heeft gedaan. Samen bezochten ze onder andere haar school, deden mee aan de nationale opruimactie in de wijk en waren beide aanwezig bij het startschot van de 46e avondvierdaagse.

  Lees meer
 • Beoogde besluitvorming Holland Outlet Mall op 23 januari 2017

  (13-12-2016)
  • De oordeelvorming over het raadsvoorstel Resultaten onderzoeken Holland Outlet Mall staat geagendeerd voor de commissie Stad op maandag 9 januari 2017 van 20.10 tot 23.00 uur.
  • De beoogde besluitvorming vindt plaats op maandagavond 23 januari 2017.
  Lees meer
 • Internetuitzendingen 14 en 21 november later beschikbaar

  (22-11-2016)

  In verband met een storing zijn de commissievergaderingen van 14 en 21 november 2016 nog niet terug te kijken via internet. Op een later moment worden deze alsnog online gezet.

  Excuses voor het ongemak.

 • Voorjaarsdebat 2016: raad geeft richting aan begroting

  (28-06-2016)

  De gemeenteraad van Zoetermeer heeft tijdens het voorjaarsdebat uitgebreid gesproken over de financiële koers van de gemeente voor de komende jaren.
  De raad heeft met de Perspectiefnota op 27 juni 2016 richting gegeven aan de begroting voor 2017. De raadsfracties deden veel voorstellen die het college bij het opstellen van de begroting zal betrekken.

  Lees meer
 • Kijk live mee met Voorjaarsdebat

  (14-06-2016)

  Ieder jaar praat de gemeenteraad over de vraag hoeveel geld de gemeente de komende jaren gaat uitgeven en waaraan. Hiervoor wordt ruim de tijd genomen. Een eerste stap wordt gezet tijdens het Voorjaarsdebat.

  Lees meer
 • Gino Terlouw wint wisseltrofee scholierendebat ID-College in raadzaal

  (10-06-2016)

  Gino Terlouw is uitgeroepen tot winnaar van het scholierendebat van het ID-College. Hij is een van de ruim 75 eerstejaars ICT-studenten die donderdagmiddag 9 juni jl. met elkaar het  debat aangingen in de raadzaal van de gemeente Zoetermeer. Namens de gemeenteraad trad Daniel Westhoek op als debatleider. De jury bestond uit de raadsleden Jordy Boerboom, Margot Kraneveldt en Jan Lobel.

  Lees meer
 • Marissa van der Tol nieuw commissielid PvdA

  (11-03-2016)
  Marissa van der Tol

  De raad heeft mevrouw M.L.A. (Marissa) van der Tol op maandag 7 maart 2016 benoemd tot commissielid voor de PvdA.

  Marissa volgt mevrouw N.K.O. (Naomie) Matil-Areán Dodaño op die op 18 januari afscheid nam van de fractie.

 • Presenteer uw initiatief of bedrijf aan de raad

  (23-02-2016)

  Bent u een van die enthousiaste Zoetermeerse inwoners die een (maatschappelijk) initiatief heeft ontplooid? En, wilt u dit graag een keer onder de aandacht brengen van de gemeenteraad? Of heeft u een organisatie of bedrijf in Zoetermeer en wilt u hierover informatie uitwisselen met raadsleden? Bijvoorbeeld om hen te informeren over de laatste ontwikkelingen. Maak dan gebruik van het Stadsgesprek!

  Lees meer
 • Raadsleden in debat op Stedelijk College

  (03-02-2016)

  Op 1 februari is opnieuw een aantal raadsleden van verschillende politieke partijen in debat gegaan met een groep scholieren. Ditmaal vond het debat plaats met vierdejaars leerlingen van het Stedelijk College.

  Lees meer
 • Raadsleden in debat met leerlingen Oranje Nassau College

  (29-01-2016)

  Enkele raadsleden en wethouder Vugs zijn donderdag 28 januari 2016 in debat gegaan met vierde- en vijfdejaarsleerlingen van het Oranje Nassau College (Parkdreef).

  Lees meer
 • Eervol ontslag voor griffier Katja Bolt

  (19-01-2016)

  De gemeenteraad heeft mevrouw drs. K. (Katja) Bolt eervol ontslag verleend uit de functie van griffier bij de gemeente Zoetermeer per 1 februari 2016.

  Lees meer
 • Kinderburgemeester Zoetermeer benoemd

  (19-01-2016)

  De gemeenteraad heeft de 9-jarige Merinde Aalders op maandagavond 18 januari 2016 unaniem benoemd tot eerste kinderburgemeester van Zoetermeer. Burgemeester Aptroot sprak zijn 'nieuwe collega' Merinde uitgebreid toe waarna hij haar de kinderburgemeester-ambtsketen omhing. De kersverse kinderburgemeester vertelde de raad dat zij het een hele eer vindt om iets te mogen doen voor de kinderen van Zoetermeer.

  Lees meer
 • Begrotingsdebat 2015: flink investeren in Zoetermeer

  (10-11-2015)

  Zoetermeer staat er financieel goed voor. Na jaren van economische tegenwind en omvangrijke bezuinigingen, is het huishoudboekje weer op orde. Zoetermeer gaat de komende jaren fors investeren in de stad om de stad ook in de toekomst aantrekkelijk te houden. Hiervoor wordt deze collegeperiode circa 30 miljoen euro beschikbaar gesteld. De raad stemde op 9 november 2015 in met de begroting 2016-2019 met uitzondering van de fracties van de SP en GroenLinks.

  Lees meer
 • Raadsbesluit opvang vluchtelingen uitgesteld

  (05-11-2015)

  Dinsdagavond 3 november besprak de gemeenteraad het voorstel van het college aan de gemeenteraad over crisisopvang voor vluchtelingen en het versneld huisvesten van vergunninghouders in de stad. De vergadering verliep constructief en op een aantal punten werd het college bevraagd over onderdelen van het raadsvoorstel. Op een aantal details in het voorstel dienden meerdere politieke partijen wijzigingsvoorstellen (amendementen) in. Aan het einde van de vergadering bleek bij de stemming één amendement evenveel voor- als tegenstanders te hebben, namelijk 18 versus 18. De gemeentewet schrijft dan voor dat over het amendement in een aparte vergadering opnieuw gestemd moet worden. Om deze reden kon over het gehele raadsvoorstel geen besluit worden genomen.

  Lees meer
 • Jordy Boerboom nieuw raadslid GroenLinks

  (06-10-2015)

  De Zoetermeerse gemeenteraad heeft maandag 5 oktober 2015 uitgebreid afscheid genomen van mevrouw drs. J.W. (Jakobien) Groeneveld die ontslag nam als raadslid en fractievoorzitter van GroenLinks. In verband met haar vertrek heeft de raad de heer J. (Jordy) Boerboom dezelfde avond geïnstalleerd als gemeenteraadslid voor GroenLinks. Het voorzitterschap van de fractie ligt nu bij de heer M.W.M. (Marcel) van der Tol.

  Lees meer
 • Zoetermeerse gemeenteraad loopt voorop met RaadzaalApp

  (09-06-2015)
  Vergroot afbeelding: ingebruikname RaadzaalApp

  De gemeenteraad van Zoetermeer is de eerste raad in Nederland die bij het stemmen gebruik maakt van de RaadzaalApp. Deze app steekt de conventionele manier van stemmen in een technologisch nieuw jasje. Voortaan zijn stemmingen tijdens raadsvergaderingen direct voor iedereen zichtbaar op een groot scherm.

  Lees meer
 • Jaap Kleinhesselink benoemd tot plaatsvervangend raadsgriffier

  (08-06-2015)
  Vergroot afbeelding: benoeming Jaap Kleinhesselink

  De gemeenteraad heeft de heer drs. J. (Jaap) Kleinhesselink op 8 juni 2015 benoemd tot plaatsvervangend raadsgriffier van de gemeente Zoetermeer.

  Lees meer
 • Prikkelende ontmoeting met raadsleden

  (02-06-2015)
  Vergroot afbeelding: ontmoeting met raadsleden

  'Waarom draagt de burgemeester een ketting? Hoe oud is Zoetermeer? Is er iets dat u wilt bouwen in of verbouwen aan Zoetermeer?' Dit is slechts een kleine greep uit de vele vragen die leerlingen van De Keerkring en Suzanne Granneman, die bij de DSW werkt, maandagmiddag 1 juni stelden. Zij waren voor een 'prokkel' te gast in de raadzaal. Een prokkel is een prikkelende ontmoeting tussen iemand met een verstandelijke beperking én iemand zonder.

  Lees meer
 • Raadsleden op werkbezoek bij politie

  (16-04-2015)

  Op uitnodiging van burgemeester Aptroot en beide bureauchefs Verhoekx en Willemstein heeft een grote groep raadsleden op woensdagavond 15 april een werkbezoek gebracht aan het politiebureau in Zoetermeer. Tijdens het bezoek kregen de raadsleden veel informatie en werd het gesprek aangegaan over de veiligheid in Zoetermeer en de wijze waarop politie en gemeente hier samen mee bezig zijn. Onderwerpen van gesprek waren onder ander de betekenis van de nationale politie voor Zoetermeer, de aanpak van jeugdoverlast en het crimineel jeugdnetwerk en de informatiegestuurde politie.

  Lees meer
 • Rondetafelgesprek Cultuur, Amateurtheater en Stadsmuseum

  (13-04-2015)

  Op maandagavond 20 april 2015 bespreekt de commissie Stad het voorstel voor de nieuwe Toekomstagenda Cultuur, Amateurtheater en Stadsmuseum. Om zich hiervan een goed beeld te kunnen vormen, heeft de commissie vertegenwoordigers van diverse culturele instellingen uitgenodigd voor een rondetafelgesprek.

  Lees meer
 • Inwoners dienen burgerinitiatief in voor aanpassing bomenbeleid

  (24-03-2015)

  Onder grote publieke belangstelling boden vier inwoners maandagavond 23 maart het burgerinitiatief ‘Groene stad, prettig wonen tussen bomen’ aan burgemeester Aptroot aan als voorzitter van de raad. Met het indienen van dit voorstel willen zij het huidige bomenbeleid in Zoetermeer laten aanpassen.

  Lees meer
 • Koninklijke Onderscheiding voor de heer Paalvast

  (20-05-2014)
  Vergroot afbeelding: burgemeester en wethouder Paalvast (copyright Fotoflex Nederland)

  De heer R.C. (Robin) Paalvast heeft maandag 19 mei 2014 een Koninklijke Onderscheiding gekregen. De heer Paalvast, die sinds 14 maart 2002 raadslid van de gemeente Zoetermeer was, is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Aptroot reikte het versiersel uit in de raadsvergadering van 19 mei 2014, net na de benoeming van de heer Paalvast tot wethouder.
   

 • Benoeming nieuwe wethouders

  (20-05-2014)
  Vergroot afbeelding: college van B&W

  De Zoetermeerse gemeenteraad heeft op 19 mei 2014 besloten vijf voltijds wethouders te benoemen.

  Lees meer
 • Nieuw college van start

  (20-05-2014)
  Vergroot afbeelding: college van B&W

  Tijdens de raadsvergadering op maandag 19 mei zijn de vijf wethouders in het college benoemd. De coalitie wordt gevormd door D66, LHN, VVD en PvdA. In dit nieuwe college is het aantal bestuurders teruggebracht van zes naar vijf wethouders.

  Lees meer
 • Afscheid vertrekkende raadsleden

  (28-03-2014)
  Vergroten afbeelding: groep oud-raadsleden

  Op woensdag 26 maart 2014 kwam de oude gemeenteraad nog eenmaal bijeen. Tijdens deze vergadering werd op feestelijke wijze afscheid genomen van 21 vertrekkende raadsleden. (De heren Autar en Staakman staan niet op de foto).

  Lees meer
 • Installatie nieuwe gemeenteraad

  (28-03-2014)
  Vergroot afbeelding: Stadhuis Zoetermeer

  Op 27 maart is de nieuwe gemeenteraad op feestelijke wijze geïnstalleerd. De voorzitter van de raad, de heer Ch.B. Aptroot, nam de eed/belofte af bij de nieuwe raadsleden en richtte uitgebreid het woord tot de nieuwe raad.

  Lees meer
 • Uitslag gemeenteraadsverkiezing 2014

  (21-03-2014)
  Vergroot afbeelding: tellen stemmen

  Op 19 maart vonden de gemeenteraadsverkiezingen 2014 plaats. Het centraal stembureau van Zoetermeer heeft op 21 maart om 10.00 uur de uitslag definitief vastgesteld. De uitslag is overhandigd aan de zittende gemeenteraad. De nieuwe gemeenteraad wordt geïnstalleerd op donderdag 27 maart.

  Lees meer

Bezoekadres college van B&W / Raadzaal

Engelandlaan 502
2711 EB Zoetermeer

Contact:

College van B&W
Gemeenteraad