Nieuws van de raad

Home > Bestuur > Nieuws van de raad

Nieuws van de raad

 • Kijk live mee met Voorjaarsdebat

  (18-06-2018)

  Op maandag 18 juni 2018 begint het eerste deel van het Voorjaarsdebat. Tijdens dit debat praat de gemeenteraad uitgebreid over de (financiële) koers van de gemeente Zoetermeer in 2019 en de jaren daarna. De Perspectiefnota 2019, het collegeprogramma en de gevolgen van de meicirculaire vormen samen de input voor het Voorjaarsdebat. Raadsfracties kunnen voorstellen doen in de vorm van moties en amendementen om richting te geven aan de begroting. Deze wordt begin november besproken en vastgesteld.

  Lees meer
 • Nieuwsbrief gemeenteraad 31 mei 2018

  (31-05-2018)
  Vergroot afbeelding: Stadhuis Zoetermeer

  Wilt u meer weten over de activiteiten van de gemeenteraad? Ontvang dan voortaan de nieuwsbrief van de raad per mail.
  - Bekijk de nieuwsbrief van 31 mei 2018
  - Aanmelden voor de nieuwsbrief

 • Raad benoemt wethouders en nieuwe raadsleden

  (30-05-2018)

  De gemeente Zoetermeer heeft een nieuw college. Na een debat over het coalitieakkoord, heeft de gemeenteraad dinsdagavond 29 mei 2018 besloten mevrouw M.J.M. van Driel, mevrouw J.W. Groeneveld, de heer J. Iedema, mevrouw I. ter Laak, de heer R.C. Paalvast en de heer M.J. Rosier te benoemen tot (voltijd) wethouder.

  Lees meer
 • Afscheid vertrekkende raadsleden en installatie nieuwe gemeenteraad

  (26-03-2018)

  Vanavond, 26 maart, wordt onder andere afscheid genomen van de huidige gemeenteraad. De vergadering begint om 20.00 uur in de nieuwe raadzaal (ingang Engelandlaan 502). Iedereen is van harte welkom. Bekijk hier de volledige agenda.

  Donderdag 29 maart vindt de installatie plaats van de nieuwe raad. Dan leggen de nieuwe raadsleden de eed of belofte af. Ook deze vergadering begint om 20.00 uur in de raadzaal. Bekijk hier de volledige agenda.

 • Begrotingsdebat 2017: Zoetermeer verder ontwikkelen

  (08-11-2017)

  Zoetermeer staat er financieel goed voor. De begroting is op orde en er is geld voor nieuw beleid. Deze gezonde financiële situatie maakt het mogelijk om kansen te benutten en tegenvallers op te vangen. De raad stemde op 6 november 2017 in met de begroting 2018-2021 met uitzondering van de SP-fractie.

  Lees meer
 • Begrotingsdebat 2017: raad praat over uitgaven gemeente

  (24-10-2017)

  Op maandag 30 oktober en 6 november 2017 vindt het begrotingsdebat plaats. Dan bespreekt de raad de programmabegroting 2018-2021 die het college aan de raad heeft gepresenteerd. Elk jaar praat de gemeenteraad over de vraag hoeveel geld de gemeente de komende jaren gaat uitgeven en waaraan. Hiervoor wordt ruim de tijd genomen. De programmabegroting bevat de vertaling van de uitkomsten van het voorjaarsdebat dat plaatsvond op 19 en 26 juni van dit jaar. De voorstellen die in het voorjaarsdebat op een meerderheid van de raad konden rekenen zijn hierin direct geïntegreerd.

  Lees meer
 • Inwoners presenteren ideeën aan raad

  (06-10-2017)

  Veel raads- en commissieleden waren aanwezig tijdens de eerste motie- en ideeënmarkt van de gemeenteraad op dinsdag 3 oktober 2017. In de raadzaal presenteerde een aantal inwoners hun ideeën voor een beter Zoetermeer. Doel was om raadsleden hun idee te laten 'adopteren' en deze uiteindelijk te verwerken in een motie. Of dit gelukt is, zal blijken tijdens het begrotingsdebat.

  Lees meer
 • Dinsdag 3 oktober motie- en ideeënmarkt

  (28-09-2017)

  Op dinsdagavond 3 oktober 2017 presenteert een aantal Zoetermeerders hun idee aan raadsleden. Dit gebeurt tijdens de eerste motie- en ideeënmarkt van de gemeenteraad.

  Lees meer
 • Boin en Velner benoemd tot raadslid voor de SP-fractie

  (12-09-2017)

  De Zoetermeerse gemeenteraad heeft op 11 september 2017 de heren J.W.H. (Jan) Boin en J.A.L. (Jan) Velner benoemd tot raadslid voor de SP-fractie. Deze benoemingen vloeien voort uit het vertrek van ing. W.D. (Daniël) Westhoek en F. (Fred) van Elleswijk.

  Lees meer
 • Doe mee aan motie- en ideeënmarkt

  (31-08-2017)

  Er kunnen geen ideeën meer worden ingediend. De inschrijving is inmiddels gesloten.
  Op dinsdagavond 3 oktober 2017 organiseert de gemeenteraad van Zoetermeer voor de eerste keer een motie- en ideeënmarkt. Tijdens deze markt kunt u als inwoner, bedrijf en/of instelling uw (kleinschalige) idee of initiatief voor een beter Zoetermeer zelf onder de aandacht brengen van raadsleden en laten 'adopteren'. Bij voldoende steun van raadsleden, wordt er over uw idee gestemd in de raad. Wie weet wordt uw idee dan ook daadwerkelijk uitgevoerd.

  Lees meer

Bezoekadres college van B&W / Raadzaal

Engelandlaan 502
2711 EB Zoetermeer

Contact:

College van B&W
Gemeenteraad