Actieplan geluid 2018

Home > Bestuur > Beleid > Natuur en milieu > Actieplan geluid 2018

Actieplan geluid 2018

  • Actieplan geluid 2018

    Grotere gemeenten zijn verplicht om eens in de 5 jaar een actieplan geluid vast te stellen. Op 17 juli 2018 is ingestemd met het actieplan geluid 2018. Het gaat hierbij om omgevingslawaai van verkeer, spoorwegen en industrie (Nutricia). U kunt geen bezwaar of beroep indienen.

    Meer informatie

    Geluid- en luchtkwaliteit

    Te downloaden:

Bezoekadres college van B&W / Raadzaal

Stadhuis-Forum

Engelandlaan 502
2711 EB Zoetermeer

Contact:

College van B&W
Gemeenteraad