Mandaat- en delegatiebesluiten

Home > Bestuur > Mandaat- en delegatiebesluiten

Mandaat- en delegatiebesluiten

  • Mandaatbesluiten

    Om snel te kunnen zien wie er bevoegd is om in bepaalde gevallen een beslissing te mogen nemen is een mandaatregister opgesteld.

    Lees meer
  • Delegatiebesluiten

    De gemeenteraad heeft een aantal van zijn bevoegdheden overgedragen aan het college van burgemeester en wethouders. Hiervoor zijn delegatiebesluiten opgesteld. U kunt deze besluiten hier inzien.

    Lees meer

Bezoekadres college van B&W / Raadzaal

Stadhuis-Forum

Engelandlaan 502
2711 EB Zoetermeer

Contact:

College van B&W
Gemeenteraad