Afvalbeleidsplan Zoetermeer, meer bewust

Home > Bestuur > Beleid > Leefomgeving > Afvalbeleidsplan Zoetermeer, meer bewust

Afvalbeleidsplan Zoetermeer, meer bewust

  • Afvalbeleidsplan Zoetermeer, meer bewust

    In 2016 produceerde een inwoner van Zoetermeer gemiddeld 229 kilo fijn huishoudelijk restafval per jaar. Hiermee scoort de gemeente Zoetermeer slechter dan het landelijk gemiddelde. Door in te zetten op bewustwording, het vergemakkelijken van het afval scheiden en het geven van meer keuzevrijheid, worden inwoners van Zoetermeer gestimuleerd om (meer) afval te scheiden zonder dat dit structureel afbreuk doet aan de klanttevredenheid of zorgt voor een stijging van de afvalstoffenheffing. Deze aanpak moet in twee jaar tijd een reductie van 10 kilo restafval per inwoner per jaar realiseren, omgerekend 1250 ton.

    Te downloaden:

Bezoekadres college van B&W / Raadzaal

Stadhuis-Forum

Engelandlaan 502
2711 EB Zoetermeer

Contact:

College van B&W
Gemeenteraad