Kostentoerekening leges en heffingen

Home > Bestuur > Kostentoerekening leges en heffingen

Kostentoerekening leges en heffingen

De gemeente wil zo goed mogelijk laten zien welke kosten er gemaakt worden voor de verschillende rechten en bestemmingsheffingen, zoals de leges voor een rijbewijs of de afvalstoffenheffing. Door de totaal toe te rekenen kosten te vergelijken met de inkomsten is de kostendekkendheid te bepalen.

In de raadsvergadering van 14 december 2020 heeft de raad de belastingtarieven 2021 besproken, waarvan de kostentoerekeningen een onderdeel zijn. U kunt hier de kostentoerekeningen en Legesverordening 2021 raadplegen.

Zie ook:

Bezoekadres college van B&W / Raadzaal

Stadhuis-Forum

Engelandlaan 502
2711 EB Zoetermeer

Contact:

College van B&W
Gemeenteraad