Jaarverslagen

Home > Bestuur > Jaarverslagen

Jaarverslagen

De gemeente publiceert ieder jaar twee jaarverslagen: een burgerjaarverslag en jaarstukken.

 • Het burgerjaarverslag is de verantwoording van het gemeentebestuur naar de burgers over het gevoerde beleid.
 • Het jaarverslag (onderdeel van de jaarstukken) geeft onder andere aan of de beleidsplannen uit de begroting voor het afgelopen jaar daadwerkelijk zijn uitgevoerd.
 • Huishoudboekje gemeente Zoetermeer

  In de film 'Het huishoudboekje van de gemeente Zoetermeer' leggen wij uit wat de samenhang tussen collegeprogramma, perspectiefnota, begroting, jaarverslag en jaarrekening is.

 • Jaarstukken 2018

  Zoetermeer sluit het jaar 2018 positief af. Dit blijkt uit de jaarrekening 2018 die het college aan de gemeenteraad heeft aangeboden. Halverwege het jaar werd duidelijk dat Zoetermeer net als vele andere gemeenten geconfronteerd werd met een aanzienlijk tekort op het budget voor jeugdhulp zorg. Diverse meevallers zorgden ervoor dat de gemeente de jaarrekening 2018 met een positief resultaat kon afsluiten, net als de afgelopen jaren. De raad bespreekt de stukken op maandag 3 juni 2019.

 • Jaarverslag burgemeester 2018

  In het jaarverslag burgemeester 2018 vindt u de verantwoording van het gemeentebestuur naar inwoners over het gevoerde beleid.

Archief

Bezoekadres college van B&W / Raadzaal

Stadhuis-Forum

Engelandlaan 502
2711 EB Zoetermeer

Contact:

College van B&W
Gemeenteraad