Gemeenschappelijke regelingen

Home > Bestuur > Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regelingen

Het college van burgemeester en wethouders is verplicht bij te houden aan welke regelingen de gemeente deelneemt. In het register Gemeenschappelijke regelingen leest u aan welke regelingen de gemeente Zoetermeer deelneemt.

Het register is per 1 maart 2021 geactualiseerd.

Bezoekadres college van B&W / Raadzaal

Stadhuis-Forum

Engelandlaan 502
2711 EB Zoetermeer

Contact:

College van B&W
Gemeenteraad