Gedragscode politieke ambtsdragers

Home > Bestuur > College van B&W > Gedragscode politieke ambtsdragers

Gedragscode politieke ambtsdragers

Hoe hoort een politiek ambtsdrager zich te gedragen? Dit staat beschreven in de Gedragscode politieke ambtsdragers.

De code is bedoeld voor burgemeester en wethouders en raadsleden. Op een enkele uitzondering na richten de gedragsregels zich tot al deze politieke ambtsdragers. De gedragscode is ook van toepassing op de commissieleden.

Bezoekadres college van B&W / Raadzaal

Stadhuis-Forum

Engelandlaan 502
2711 EB Zoetermeer

Contact:

College van B&W
Gemeenteraad