Economie en werkgelegenheid

Home > Bestuur > Beleid > Economie en werkgelegenheid

Economie en werkgelegenheid

 • Actieagenda Economie

  Te downloaden:

 • Strategie werklocaties Zoetermeer

  De stad heeft een enorme groeiambitie. Door de beperkt beschikbare ruimte is het belangrijk dat we de aanwezige ruimte nog beter kunnen gebruiken. Daarom stelt Zoetermeer een strategie werklocaties op. Deze strategie beschrijft hoe we voldoende en passende ruimte voor werkgelegenheid en economische groei kunnen creëren. Dit document helpt bij ontwikkelingen gericht op de groei van de stad.

  De strategie bestaat uit een door de raad vastgesteld kerndocument en een uitwerkingsdocument. Het kerndocument is al van kracht, het werkdocument moet nog worden opgesteld. Het centrale uitgangspunt van dit document is een evenwichtige woon-werkbalans. Hierin zijn locaties in de stad benoemd die ruimte bieden aan werkgelegenheid gericht op het versterken van een aantrekkelijk vestigingsklimaat en een leefbare, vitale stad.

  Te downloaden:

 • Detailhandelsbeleid 2019-2023

  Winkels, supermarkten en tuincentra zijn onmisbaar voor Zoetermeer. Om ervoor te zorgen dat dit zo blijft, heeft de gemeente in 2018 het beleid voor het winkelaanbod (detailhandel) vernieuwd.

  Te downloaden:

 • Reclamenota

  Te downloaden:

 • Horecavisie Zoetermeer 2017

  Het college van Zoetermeer wil de komende tien jaar waar mogelijk en waar passend ruimte blijven bieden voor eten, drinken en overnachten in Zoetermeer, vooral op de horecalocaties in het Stadshart en in de Dorpsstraat. Dit staat in de Horecavisie 2017, het nieuwe perspectief voor horeca in Zoetermeer dat in samenspraak met de horecasector, bewoners en overige belanghebbenden is opgesteld.

  Te downloaden:

 • Transformatiestudie kantoren (2008)

  Te downloaden:

 • Beleidskader leisure Zoetermeer

  Te downloaden:

 • Stedelijk Beleidskader Economie (2010)

  Te downloaden:

 • Functiemenging op bedrijfsterreinen (2008)

  Te downloaden:

 • Plan van aanpak revitalisering Noordelijke Bedrijfsterreinen (2007)

  Te downloaden:

Bezoekadres college van B&W / Raadzaal

Stadhuis-Forum

Engelandlaan 502
2711 EB Zoetermeer

Contact:

College van B&W
Gemeenteraad