De leden van het college van B&W

Home > Bestuur > College van B&W > De leden van het college van B&W

De leden van het college van B&W

Het college van burgemeester en wethouders (dikwijls het college van B en W genoemd) vormt het dagelijks bestuur van een Nederlandse gemeente. Het college kan worden vergeleken met een gemeentelijke regering, met dit verschil dat de wethouders niet worden benoemd maar door de leden van de gemeenteraad worden gekozen. De positie van de burgemeester is overigens anders dan die van de wethouders; zo wordt hij of zij benoemd (door de regering op voordracht van de gemeenteraad).

Michel Bezuijen

Bezuijen
Contactgegevens Michel Bezuijen
FunctieBurgemeester
Telefoonnummer14 079
E-mailadresburgemeester@zoetermeer.nl
Taken

Portefeuille

 • Openbare orde en regionale / lokale veiligheid
 • Handhaving
 • Brandweer en rampenbestrijding
 • Bestuur Metropoolregio
 • Externe betrekkingen
 • Communicatie

Overig

Contact

Marc Rosier

Rosier
Contactgegevens Marc Rosier
FunctieWethouder
Telefoonnummer14 079
E-mailadresm.j.rosier@zoetermeer.nl
Taken

Portefeuille

 • Financiën
 • Ruimtelijke ordening
 • Stedelijke ontwikkeling
 • Verkeer
 • Verkeersveiligheid
 • Eerste locoburgemeester
 • Project: Entreegebied
 • Wijkwethouder Rokkeveen

Overig

Contact

Politieke partijVVD

Margreet van Driel

van Driel
Contactgegevens Margreet van Driel
FunctieWethouder
Telefoonnummer14 079
E-mailadresm.j.van.driel@zoetermeer.nl
Taken

Portefeuille

 • Sociale zaken
 • Inkomen/participatie
 • Schuldhulpverlening
 • Arbeidsmarkt
 • Citymarketing
 • Evenementen
 • Grondzaken
 • Oosterheem projecten en voorzitterschap stuurgroep (in combinatie met grondzaken)
 • Project Startwijk wijkgericht werken
 • Wijkwethouder Noordhove-Seghwaert

Overig

Contact

Politieke partijLijst Hilbrand Nawijn

drs. ing. Robin Paalvast

Paalvast
Contactgegevens drs. ing. Robin Paalvast
FunctieWethouder
Telefoonnummer14 079
E-mailadresr.c.paalvast@zoetermeer.nl
Taken

Portefeuille

Overig

Contact

Politieke partijD66

drs. Jakobien Groeneveld

Groeneveld
Contactgegevens drs. Jakobien Groeneveld
FunctieWethouder
Telefoonnummer14 079
E-mailadresj.w.groeneveld@zoetermeer.nl
Taken

Portefeuille

 • Groen
 • Openbare ruimte
 • Armoedebeleid
 • Jeugd
 • Afval/luchtkwaliteit
 • Wijkwethouder Buytenwegh

Overig

Contact

Politieke partijGroenLinks

drs. Ingeborg ter Laak

ter Laak
Contactgegevens drs. Ingeborg ter Laak
FunctieWethouder
Telefoonnummer14 079
E-mailadresi.ter.laak@zoetermeer.nl
Taken

Portefeuille

 • Coördinerend wethouder sociaal domein
 • Zorg en welzijn
 • Wmo
 • Sport
 • Verenigingen
 • Facilitaire zaken
 • Wijkgericht werken
 • Project: Startwijk wijkgericht werken
 • Wijkwethouder Oosterheem en De Leyens

Overig

Contact

Politieke partijCDA

drs. Jan Iedema MBA

Iedema MBA
Contactgegevens drs. Jan Iedema MBA
FunctieWethouder
Telefoonnummer14 079
E-mailadresj.iedema@zoetermeer.nl
Taken

Portefeuille

Overig

Contact

Politieke partijVVD

André Huykman

Huykman
Contactgegevens André Huykman
FunctieGemeentesecretaris / Algemeen Directeur
Telefoonnummer14 079
E-mailadresb.j.huykman@zoetermeer.nl

Bezoekadres college van B&W / Raadzaal

Stadhuis-Forum

Engelandlaan 502
2711 EB Zoetermeer

Contact:

College van B&W
Gemeenteraad