Bezwaar

Home > Bestuur > Bezwaar

Bezwaar

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente, dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Denk bijvoorbeeld aan een geweigerde omgevingsvergunning. De gemeente doet uitspraak over uw bezwaar.

 • Procedure bezwaar

  De gemeente wordt geadviseerd door de onafhankelijke Commissie Bezwaarschriften. Deze commissie adviseert over bijna alle onderwerpen. De commissie onderzoekt het bezwaar. Betrokkenen krijgen de gelegenheid om hun standpunt uit te leggen in een hoorzitting. In de hoorzitting verzamelt de commissie informatie om een goed advies aan de gemeente uit te brengen. Die zittingen zijn openbaar, maar als betrokkenen liever een behandeling achter gesloten deuren willen, kan de commissie daartoe besluiten.

  Lees meer
 • Meer informatie over bezwaar

  In de brochure Commissie Bezwaarschriften (pdf) leest u de procedure van uw bezwaarschrift. Het secretariaat van de Commissie Bezwaarschriften geeft antwoord op algemene vragen over het indienen en de behandeling van bezwaarschriften. U kunt contact opnemen via het contactformulier of bel naar 14 079.

 • Indienen bezwaar

  U moet het bezwaar schriftelijk of online indienen bij het bestuursorgaan dat de beslissing heeft genomen. Dat kan de burgemeester zijn, het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad of de leerplichtambtenaar. Meer informatie leest u op de pagina Bezwaar maken.

 • Stukken ter inzage

  Wanneer een bezwaarschrift in een hoorzitting wordt behandeld, liggen de stukken twee weken voor de datum van de hoorzitting ter inzage. Mocht u de stukken in willen zien, kunt u hiervoor een afspraak maken met het secretariaat van de Commissie Bezwaarschriften.

 • Leden Commissie Bezwaarschriften

  De commissie is volledig onafhankelijk en bestaat uit juridisch deskundigen die niet aan de gemeente verbonden zijn. Om duidelijkheid te geven naar belanghebbenden en elke indruk van belangenverstrengeling te voorkomen zijn de namen van de leden van de commissie en hun dagelijkse werkzaamheden openbaar bekend. Meer informatie leest u in het Overzicht leden Commissie Bezwaarschriften en hun dagelijkse werkzaamheden (pdf).

 • Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften

  Cijfermatige informatie en verantwoording over de door de Commissie Bezwaarschriften behandelde zaken leest u in de jaarverslagen van de afgelopen jaren.

Bezoekadres college van B&W / Raadzaal

Stadhuis-Forum

Engelandlaan 502
2711 EB Zoetermeer

Contact:

College van B&W
Gemeenteraad