Ruimte geven! Speelruimtenota 2016-2026

Home > Bestuur > Beleid > Beleid openbare ruimte > Ruimte geven! Speelruimtenota 2016-2026

Ruimte geven! Speelruimtenota 2016-2026

  • Ruimte geven! Speelruimtenota 2016-2026

    Deze nota is tot stand gekomen door nauwe samenspraak met verschillende betrokkenen. Het belangrijkste daarbij waren de basisschoolkinderen waarmee rond gegaan werd in hun wijk en die enquêtes hebben ingevuld over speelruimte. Ook jongeren en bewoners zijn bevraagd over hoe zij speelruimte in Zoetermeer ervaren.

    Te downloaden:

Bezoekadres college van B&W / Raadzaal

Stadhuis-Forum

Engelandlaan 502
2711 EB Zoetermeer

Contact:

College van B&W
Gemeenteraad