Begroting & jaarverslagen

Home > Bestuur > Begroting & jaarverslagen

Begroting & jaarverslagen

Huishoudboekje gemeente Zoetermeer

In de film 'Het huishoudboekje van de gemeente Zoetermeer' leggen wij uit wat de samenhang tussen collegeprogramma, perspectiefnota, begroting, jaarverslag en jaarrekening is.

Website financiële documenten

Begrotingen en jaarverslagen

Hier kunt u de begrotingen en jaarverslagen lezen die zijn gebaseerd op het Coalitieakkoord 2018-2022.

Bezoekadres college van B&W / Raadzaal

Stadhuis-Forum

Engelandlaan 502
2711 EB Zoetermeer

Contact:

College van B&W
Gemeenteraad