Politiek en bestuur

Politiek en bestuur

Gemeenteraad

Gemeenteraad

De gemeenteraad vertegenwoordigt de Zoetermeerse inwoners, stelt het beleid in hoofdlijnen vast, beslist hoe het geld besteed wordt en controleert het college van burgemeester en wethouders.

Naar website gemeenteraad

College van burgemeester en wethouders (B&W)

College van burgemeester en wethouders (B&W)

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) vormt het dagelijks bestuur van Zoetermeer. Een nieuw college wordt na gemeenteraadsverkiezingen samengesteld, op basis van een collegeprogramma. De burgemeester is zowel voorzitter van het college als de gemeenteraad. Ieder collegelid behartigt een aantal taken, ook wel portefeuilles genaamd.

Naar informatie over het college