Op 21 juli 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders de Aanvulling Bodemkwaliteitskaart met beleidsregels PFAS Zoetermeer vastgesteld.

Wat is PFAS?

Poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) zijn chemische stoffen (ruim 6000 soorten) die van nature niet in het milieu voorkomen. PFAS zijn gemaakt vanwege hun specifieke eigenschappen, zoals brandwerendheid en vuil- en waterafstotendheid. Zij zijn decennialang gebruikt in industriële en andere processen en in vele producten, zoals verf, blusschuim, pannen, kleding en cosmetica. Recent is gebleken dat PFAS op verschillende manieren in de bodem terecht zijn gekomen en overal voorkomen.

Beleid Zoetermeer

Om het grondverzet binnen de gemeente te vergemakkelijken is lokaal beleid opgesteld. Op grond van onderzoek zijn daarvoor de lokale achtergrondwaarden voor PFAS in Zoetermeer bepaald. In dit beleid wordt op grond van dit onderzoek voor 2 PFAS-componenten (PFOA en PFOS) een specifiek Achtergrondconcentratieniveau (ACN) voor het grondgebied van Zoetermeer vastgesteld met de daarbij behorende beleidsregels. Onderaan deze pagina vindt u het beleidsdocument met de daarbij behorende stukken.