Klopt uw aanslag gemeentelijke belastingen niet? Dan kunt u gratis bezwaar maken via:

Mijn Belastingen

Wat u moet weten

  • Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de datum van de aanslag door ons zijn ontvangen.
  • Binnen 5 werkdagen krijgt u van ons een bevestiging.

Bewijs meesturen

Stuur bij uw bezwaar en/of verzoek een bewijs mee.

Voorbeelden:

  • Bij verhuizing ⇒ stuur een kopie van de beëindiging van het huurcontract of van de leveringsakte van de verkoop van uw woning.
  • Bij het overlijden van uw hond ⇒ stuur een verklaring van de dierenarts mee.

Kwijtschelding

Heeft u een inkomen op bijstandsniveau? Dan kunt kwijtschelding aanvragen. Voor meer informatie zie: Belastingen en heffingen, kwijtschelding.