Als asbest breekt, verbrandt of afbrokkelt, komen kankerverwekkende stoffen vrij. Daarom moet u zich houden aan strenge regels als u asbest wilt verwijderen.

 • Als u asbest wilt verwijderen in of bij uw woning, moet u dit altijd melden bij de gemeente. Ook als u bijvoorbeeld vergunning vrij mag (ver)bouwen, moet u het melden als hierbij asbest vrijkomt.
 • Als u niet de eigenaar bent van de woning, maar de huurder, moet u eerst contact opnemen met de verhuurder.

Voor meer vragen en antwoorden kunt u terecht bij het Kenniscentrum InfoMil(externe link) van Rijkswaterstaat.

Asbest kan in allerlei materialen of producten van vóór 1994 zitten. Bijvoorbeeld in cement, kachels, vloerzeil en warmhoudplaatjes.

Hoe werkt het?

Tot 35m² asbest

Particulieren die minder dan 35m² geschroefde, vastgezette asbesthoudende platen (bijvoorbeeld golfplaten), asbesthoudende vloertegels of asbesthoudende niet-gelijmde vloerbedekking verwijderen, kunnen dit, samen met de verleende sloopmelding, naar het Zelfbrengdepot brengen. Het asbest moet dubbel verpakt worden in speciaal plastic, wat u gratis kunt ophalen bij het Zelfbrengdepot. Op het verpakte asbest moet een sticker (afbeelding vastgesteld door de overheid) worden geplakt. Plastic en stickers zijn gratis verkrijgbaar bij het Zelfbrengdepot.

Het asbest mag alleen komen uit een pand dat niet voor bedrijfsdoeleinden wordt gebruikt.

Let op: als u zelf gaat slopen, bijvoorbeeld een schuur, dan heeft u een sloopvergunning nodig of moet u een sloopmelding doen.

Meer dan 35m² asbest of asbest uit bedrijfsmatig pand

Gaat het om grotere hoeveelheden asbest (meer dan 35m²)? Of gaat het om een pand dat gebruikt wordt voor het uitoefenen van een beroep of bedrijf? Dan moet u een gespecialiseerd bedrijf in het verwijderen van asbest inschakelen. Kijk voor een gecertificeerd bedrijf bij u in de buurt op de website van Ascert(externe link) (Stichting Certificatie Asbest).

Wat moet u doen?

Als u asbest gaat verwijderen, moet u een sloopmelding doen.

Doe de melding minimaal 4 weken voordat u het asbest gaat verwijderen. In de volgende gevallen doet u dit uiterlijk 5 werkdagen van tevoren:

 • U verwijdert als particulier geschroefde platen waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn (geen dakleien). Het moet gaan om asbest uit woningen of bijgebouwen op uw erf, die niet bedoeld zijn of gebruikt worden voor uw beroep of bedrijf. U mag maximaal 35 m2 verwijderen per perceel.
 • U verwijdert als particulier vloertegels of niet-gelijmde vloerbedekking met asbest. Het moet gaan om asbest uit woningen of bijgebouwen op uw erf, die niet bedoeld zijn of gebruikt worden voor uw beroep of bedrijf. U mag maximaal 35 m2 per perceel verwijderen.
 • Ook woningbouwverenigingen mogen gebruik maken van de 5 dagen termijn als het om een mutatiewoning gaat om zo leegstand te voorkomen.

Na de sloopmelding

De Omgevingsdienst Haaglanden(externe link) (ODH) stuurt u een ontvangstbevestiging van de sloopmelding. Gaat het om een particuliere sloop? Dan handelt de gemeente de aanvraag volledig zelf af. Is uw melding niet compleet? Dan krijgt u bericht en moet u een nieuwe melding doen. Is de melding wel compleet? Dan kan de gemeente voorwaarden stellen aan de sloop. Aan deze voorwaarden moet u zich houden.

Start en einde werkzaamheden melden

 • U meldt minimaal 2 werkdagen van tevoren bij de gemeente dat u gaat beginnen met het verwijderen van asbest.
 • Als u klaar bent met de werkzaamheden, meldt u dit op de eerste werkdag nadat u klaar bent met de werkzaamheden.

In een aantal gevallen heeft u naast een sloopmelding ook een omgevingsvergunning nodig.

Online Regelen

U kunt online een sloopmelding of omgevingsvergunning aanvragen via de website www.omgevingsloket.nl(externe link).

Gegevens bij de melding

 • Naam en adres eigenaar van het gebouw dat asbest bevat.
 • Naam en adres uitvoerder van de werkzaamheden.
 • Adres, kadastraal nummer en soort gebouw.
 • De data en tijdstippen waarop u gaat slopen.
 • Hoe u gaat slopen.
 • Gegevens over de afvalstoffen en hoe u deze gaat afvoeren.
 • Een situatietekening op schaal van het perceel waar de te slopen bouwwerken op zijn aangegeven.

Asbestinventarisatierapport

U moet een asbestinventarisatierapport meesturen als u:

 • Meer dan 35 m² asbesthoudend materiaal verwijdert.
 • Asbest verwijdert uit een gebouw dat gebouwd is vóór 1994.

Dit rapport moet worden opgesteld door een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf.

Kosten

 • Een sloopmelding is gratis.
 • Voor het behandelen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning (sloopvergunning) worden wel kosten in rekening gebracht. De exacte kosten kunt u vinden in het product omgevingsvergunning.
 • Voor het professioneel verwijderen van asbest betaalt u de kosten aan het bedrijf dat de werkzaamheden uitvoert.

Hoelang duurt het?

U kunt 4 weken na uw melding beginnen met asbest verwijderen. Als u een melding hebt gedaan voor werkzaamheden die u uiterlijk 5 werkdagen van tevoren moest melden, kunt u na 5 werkdagen beginnen met de sloop.

Als u bericht hebt gekregen dat uw melding niet volledig is, mag u nog niet beginnen. U moet eerst een nieuwe melding doen. De termijn begint dan opnieuw.

Tips

Als u niet zeker weet of een bepaald materiaal asbest bevat, kijkt u op de asbestwegwijzer(externe link) om een indruk te krijgen in welke materialen asbest kan zitten. Alleen een gecertificeerd bedrijf mag onderzoeken of er asbest aanwezig is. Op www.ascert.nl(externe link)  kunt u zoeken of een bedrijf is gecertificeerd als asbestverwijderingsbedrijf.