Seghwaert 2006

  • Lees deze pagina voor

Het bestemmingsplan 'Seghwaert 2006' gaat over de wijk Seghwaert, met uitzondering van de Zegwaartseweg en de Australiëweg. Bij uitspraak van 16 juni 2010, nummer 200906990/1/R1, heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State het beroep van de Vereniging Buurthuis Lissenvaart en Nimfkruidvaart tegen het besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 23 juni 2009 tot gedeeltelijke goedkeuring van het op 8 december 2008 door de gemeenteraad gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan “Seghwaert 2006” ongegrond verklaard. De goedkeuring van het bestemmingsplan is daarmee onherroepelijk geworden.