Collectieve festiviteiten 2013

  • Lees deze pagina voor
  • RSS icon
Dit item is verlopen op 11-04-2013.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum 28-02-2013
Soort bekendmaking activiteitenbesluit Wmilieu..

Aanwijzen collectieve festiviteiten 2013

Op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (het zgn. Activiteitenbesluit) en artikel 4:2 van de Algemene plaatselijke verordening Zoetermeer (Apv) kan het college per kalenderjaar collectieve festiviteiten aanwijzen.

Tijdens deze collectieve festiviteiten zijn de (horeca)bedrijven in Zoetermeer niet gebonden aan de reguliere geluidvoorschriften in het Activiteitenbesluit. Op grond van de Apv geldt er gedurende de festiviteit onder voorwaarden een ruimere geluidnorm. 

Voor 2013 zijn de volgende dagen aangewezen:

  • 29 april 2013 (De Nach voor de Dag)
  • 30 april 2013 (Koninginnedag)
  • 5 mei 2013 (Bevrijdingsdag)
  • 1 juni 2013 (Zoetermeer Blues)
  • 31 augustus 2013 (Sweet Caribbean)
  • 14 september 2013 (Zoetermeer Jazz)