ZoetermeerPas

Home > Inwoners > ZoetermeerPas

ZoetermeerPas

 • Wat is het?

  De ZoetermeerPas is een voordeelpas voor mensen met een laag inkomen. De pas geeft korting op sportieve, educatieve en culturele activiteiten.

  De ZoetermeerPas is gratis. De pas is er voor gezinnen met een inkomen dat niet hoger is dan 120% van de geldende bijstandsnorm. Partners en kinderen tot 18 jaar krijgen bij één aanvraag allemaal een eigen pas. Inwonende kinderen van 18 jaar en ouder moeten hun eigen aanvraag indienen. Bij een aanvraag voor de ZoetermeerPas maakt het niet uit of u spaargeld heeft.

  Bent u student en ontvangt u studiefinanciering? Dan komt u helaas niet meer in aanmerking voor de ZoetermeerPas. De ZoetermeerPas kan elk jaar worden aangevraagd tot en met 31 oktober van het lopende pasjaar. De pas voor het nieuwe jaar kan worden aangevraagd vanaf  27 december 2014. Het afhandelen van een aanvraag duurt maximaal 8 weken.

  Onder "handige tips" vindt u meer informatie over de beoordeling van het inkomen.

  Categoriale verstrekking voor schoolgaande kinderen

  U heeft recht op de een schoolkostentoeslag als u in het bezit bent van een ZoetermeerPas 2014 en ook de kinderbijslag ontvangt voor het kind in 2014. Het gaat bij basisschoolkinderen om € 50,- voor kinderen in het voortgezet onderwijs om € 150,-.

  Deze toeslag voor schoolgaande kinderen kan dit jaar voor de laatste keer worden aangevraagd. U kunt de toeslag uiterlijk tot en met 31 december aanvragen. Voor meer informatie, neem contact op met de gemeente via 14 079.

  Deze regeling categoriale verstrekking voor schoolgaande kinderen verdwijnt volgend jaar doordat de landelijke wetgeving deze dan niet meer toestaat. De afschaffing van deze regeling hoort bij de veranderingen die nodig zijn, om ervoor te zorgen dat mensen die dat echt nodig hebben ondersteuning kunnen blijven ontvangen.

  Mogelijk leidt de afschaffing van de regeling tot een daling van uw inkomen. De veranderingen betekenen dat er een beroep op uw eigen vermogen en zelfredzaamheid wordt gedaan. Het is belangrijk dat mensen elkaar helpen en om hulp durven te vragen aan familie, buren en bekenden. Daarnaast bestaat er in de gemeente een uitgebreid netwerk aan organisaties die inwoners ondersteunen als dat nodig is.

  Voor wie het echt niet lukt om op eigen kracht een oplossing te vinden, zoekt de gemeente samen met u een oplossing op maat. Kijk voor meer informatie op www.zoetermeer.nl/voorelkaar.

 • Hoe werkt het?

  De ZoetermeerPas is voor mensen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. 

 • Wat moet ik doen?

  De ZoetermeerPas kan worden aangevraagd tot en met 31 oktober van het lopende pasjaar. De pas voor het nieuwe jaar kan digitaal worden aangevraagd vanaf 27 december 2014. Het afhandelen van een aanvraag duurt maximaal 6 weken. Dit geldt alleen voor nieuwe aanvragers, dus als u nu nog geen pas heeft.

  Als u al een ZoetermeerPas heeft, wordt uw inkomen jaarlijks automatisch gecontroleerd. U hoeft dan geen nieuwe aanvraag in te dienen en krijgt automatisch bericht.

  Vanaf 27 december 2014 kunt u de ZoetermeerPas aanvragen (zie "formulieren"). 

 • Hoeveel kost het?

  De ZoetermeerPas wordt gratis verstrekt.

  Voor het verstrekken van een duplicaat pas (wanneer de pas is verloren of gestolen), wordt € 10,- in rekening gebracht (per pinbetaling te voldoen bij het afhalen van de pas).

 • Handige links

 • Formulieren

  Formulier is vanaf 27 december 2014 beschikbaar.

Bezoekadressen

Publieksplein

Stadhuisplein 1
2711 EC Zoetermeer

Raadzaal en bezoekersingang

Markt 10
2711 CZ Zoetermeer

Werkplein

Zuidwaarts 9
2711 HA Zoetermeer

Meer...